The Children\'s Chapel

God se Storie vir Kinders

Geskryf deur Verskeie Outeurs

Al hierdie stories bevat 'n oorvertelling van die bybelstorie, vrae om oor na te dink (wonderlik om die storie in te lei), 'n spesiale les om te onthou, 'n vers uit die Skrif om te onthou, 'n gebed, waar die storie in die Bybel opgespoor kan word en gewoonlik aktiwiteite, handwerk en liedjies wat by die storie pas. Daar is nog meer wat kom! In sekere gevalle, kan ons kommissie ontvang wanneer jy op ons skakels klik en aankope doen. Jou nuttige voorstelle vir hulpbronne is welkom!email

line with someone peeking over the top

Deel 1 - Stories uit die Ou Testament

Die Begin

'n Vonkel in die Donker (Génesis 1:1-19)
Die Eerste Mens (Génesis 1:20-31; 2-3)
Nêrens om Web Te Kruit Nie (Génesis 3:18-19, 23-24; 4:1-16)
Reën! Reën! Reën! (Génesis 6:5 - 9:17)
Wat Het Jy Gesê? (Génesis 9:18-20, 28-29; 10:6-10; 11:1-9)


Abram
Abram Verlaat Die Huis (Génesis 11:26; 12:1-20)
Lot se Keuse (Génesis 13:1-18)
Die Vyand Is Op Pad! (Génesis 11:27-28; 12:4; 13:1-13; 14:1-7)
Abram Red Lot (Génesis 14:8-24)
God se Belofte aan Abram (Génesis 15-16)
Verrassingsgaste! (Génesis 17:1-27 and 18:1-16)
Abraham se Gebed (Génesis 18:16-19:3 and 19:12-29)
Kind van Belofte (Génesis 21:1-8)
Die Offerande (Génesis 22:1-19)
Eliëser Abraham se Getroue Dienaar (Génesis 24:1-27)
Rebekka Vertrou Die Here (Génesis 24:15-67)
Moeilikheid vir Isak (Génesis 26:1-13)
Putte, Putte en Nog Meer Putte (Génesis 26:13-33)

Agan
Ek Wil Hê-ê-ê! (Josua 7:19-26) (For older children)

Bíleam
Donkiepraatjies (Númeri 22-25; 31:16)

Daniël
Die Nare Nagmerrie (Daniël 2)
Oornag By Die Leeus (Daniël 6)

Dawid
God Kies 'n Nuwe Koning (1 Samuel 16:1-13)
'n Seun, 'n Reus, en 'n Slingervel (1 Samuel 17)
Nader As 'n Broer (1 Samuel 17:57; 18:1-14; 19:3)

Debóra
Die Profetes-Rigter, die Generaal en die Hamervrou Deel 1 (Rigters 4:1-12)
Die Profetes-Rigter, die Generaal en die Hamervrou Deel 2 (Rigters 4:13-5:31)

Elia
Elia (Deel 1): Gevoed Deur 'n Kraai (1 Konings 17:1-6)
Elia (Deel 2): Gevoed Deur 'n Weduwee (1 Konings 17:7-16)
Elia (Deel 3): Die Groot Stryd (1 Konings 18:17-46)

Elisa
Sewe Duike in Modderige Water (Deel 1) (2 Konings 5:1-11)
Sewe Duike in Modderige Water (Deel 2) (2 Konings 5:11-27)

Ester
Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het - Deel 1 (Ester 2:1-16)
Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het - Deel 2 (Ester 2:15-23)
Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het - Deel 3 (Ester 2:21-23; 3; 4:1-16)
Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het - Deel 4 (Ester 5; 6:1-3)
Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het - Deel 5 (Ester 6:4-14; 7)

Gideon
'n Arm Man Met 'n Magtige Roeping (Rigters 6:1-24)
Breek Die Vestings Af (Rigters 6:25-32)
Vertrou God, Nie Jouself Nie (Rigters 6:33-7:12)
Ramshorings, Fakkels en die Swaard van die Here (Rigters 7:9-22)

Jakob
'n Tweeling Wat Veel Verskil (Génesis 25:20-28)
Putte, Putte en Nog Meer Putte (Génesis 25:20-28)
Die Hemel Ruil vir 'n Bord Sop (Génesis 25:24-34)
Leuens, Bedrog, en Kullery (Génesis 27:1 - 28:5)
Leer Na Die Hemel (Génesis 28:1-5, 10-22)
Jakob Word Bedrieg (Génesis 29:1-30)
Die Baba-Kompetisie Is Aan die Gang! (Génesis 29:31 - 30:24 & 35:16-18)
Speckles, Streaks and Spots (Génesis 30:25 - 31:55)
'n Gelukkige Reünie (Génesis 32:1 - 33:20)

Jefta
Belofte Maak Skuld (Rigters 10:6-11:40; Hebreërs 11:32)

Joas
Die Kind Wat 'n Koning Was (2 Konings 11 - 12 and 2 Kronieke 24)

Job
Job se Getrouheid (Job 1:1-22; 2:7-10; 42:7-17)

Jona
'n Visserige Verhaal (Jona 1-4)
My Arme Wonderboom! (Jona 4:1-11)

Josef
'n Kleed en 'n Droom (Génesis 37:1-36 and 39:1-6)
Josef Weerstaan Versoeking (Génesis 39:1-23)
Die Skinker, die Bakker en Twee Drome (Génesis 40:1-23)
Van Die Tronk Na Die Paleis (Génesis 41:1-43)
Die L-A-N-G Inkopietog (Génesis 41:46-42:38)
Die Groot Feesmaal (Génesis 43:1-34)
Dis In Die Sak! (Génesis 44:1-45:24)
Haai Egipte! Hier Kom Ons! (Génesis 44:24-50:22)

Josua
Touwys Gemaak vir 'n Doel (Josua 1:1-11; Exodus 17, 24:13, 33:11; Númeri 27:18-23, 32:17; Deuteronómium 31:23, 34:9)
Geloof se Skarlaken Lyn (Josua 2:1-24)
Op God se Manier Oorgaan — Die Eerste Stap van Geloof (Josua 3:1-5:12)
Toe die Mure Neertuimel (Josua 5:13-6:27)
Uitgevang (Josua 7:1-8:35) (Vir jonger kinders)
Kom Ons Word Deel van die Wenspan (Josua 9:1-27; Luke 14:31-32)
Gebed Wat Son en Maan Laat Stilstaan (Josua 10:1-43; 11:23; 12:24)
Die Beste Deel (Josua 13:1-24:33)

Moses
'n Prinses Ontdek 'n Mandjie (Exodus 1:6-2:10)
Spiertier Moses Moet Vlug (Exodus 2:11-25)
Moses en die Brandende Bos Wat Nie Uitgebrand Het Nie (Exodus 3:1 - 4:20)
Moses en Aäron Ontmoet Onregverdige Farao (Exodus 4:18-6:8)
Hardkoppige Farao Leer op die Harde Manier Wie God Is — Deel 1 (Exodus 6:28-11:10)
Hardkoppige Farao Leer op die Harde Manier Wie God Is — Deel 2 (Exodus 9:1-39)
Hardkoppige Farao Leer op die Harde Manier Wie God Is — Deel 3 (Exodus 10:1-11:10)
Gered van die Dood deur die Paaslam (Exodus 12:1-28, Acts 20:6-13)
Op Julle Merke, Gereed, Uittog! (Exodus 12:29-13:22)
Gedoop in die Rooi See (Exodus 14:1-15:27)
Honger Harte (Exodus 16:1-36)
Vars & Lewende Waters (Exodus 15:22-27; 17:1-7)
Handige Helpers (Exodus 17:8-18:27)
Om Op Harte Geskryf Te Word (Exodus 19:1-20:21)
Goue Kalf Kapperjol (Exodus 24:1-18; 32:1-35)
Spioene, Tjankbalies en Dooies (Númeri 13:1-14:45)
Slag Een. Slag Twee. Jy's Uit! (Númeri 20:1-13)
Slangpik en Slangpaal (Númeri 20:14-21:10)

Rut
Die Lewe is Nie Regverdig Nie! (Rut 1-2)

Simson
Ouerleiding (Rigters 13:1-25)
'n Verliefde Superheld (Rigters 14:1-19)
Fakkelsterte (Rigters 15:1-20)
Afsprake met Onderduimse Delila (Rigters 16:1-21)
Ware Krag (Rigters 16:21-31)

Samuel
Van die Here Gebid (1 Samuel 1-2:11)
'n Stem in die Nag (1 Samuel 2:1-26; 3:1-21)

Samma
Lensie-Land (2 Samuel 23:11-12)

Salomo
Jou Wens Is Toegestaan! (1 Konings 1-3)

line with someone peeking over the top

Deel 2 - Stories uit die Nuwe Testament

Jesus
Avontuur In Kana (Johannes 2:1-11)
Avontuur op Pad Na Jerusalem (Lukas 17:11-19) (For older children)
'n Soldaat se Geloof (Matthéüs 8:5-13; Lukas 7:1-10)
'n Spesiale Gas vir Ete (Lukas 10:38-42)
'n Puisie Wat Pla (Lukas 5:12-16)
Terug uit die Dood! (Johannes 11:1-45)
Geloofsvoete (Matthéüs 14:22-36; Markus 6:45-56; Johannes 6:16-21)
Gee Jou Gawe: God Sal Dit Gebruik (Johannes 6:1-15 and Lukas 9:11-17)
Dit Staan Geskrywe! (Matthéüs 3:13-17; 4:1-11; Markus 1:9-13; Lukas 3:21,22; 4:1-13; Johannes 1:31-34)
Verlore! (Lukas 15:3-7)
Murpel die Purper Flurpel se Avontuur in Kapérnaüm (Markus 5:22-43)
Een Reuse Stap van Dankbaarheid (Lukas 17:11-19) (Vir jonger kinders)
Vreemd en Wonderbaarlik! (Handelinge 1:1-14 and Handelinge 2:1-41)
Die Groot Vangs (Johannes 21:1-14)
Die Groot Verrassing! (Lukas 5:17-26)
Die Paasfeesstorie (Matthéüs 27:55-28:10; Markus 15:40-16:14; Lukas 23:47-24:35; Johannes 19:38-20:21)
Die Goeie Samaritaan (Lukas 10:25-37)
Die Grootste Geskenk (Lukas 2:1-7)
Die Koning Kom! (Matthéüs 21:1-11; Markus 11:1-10; Lukas 19:29-40; Johannes 12:12-14)
Die Verlore Seun (Lukas 15:11-32)
Die Vrou by die Put (Johannes 4:4-42)
Boom Moeilikheid! (Lukas 19:1-10)
Watter Soort Grond is Jy? (Matthéüs 13:3-8; 18-23)

Dorkas
Geliefde Naaldwerkster (Handelinge 9:36-42)

Johannes Markus
Johannes Markus (Handelinge 15:35-41; 2 Timótheüs 4:11)

Paulus (Saulus)
Die Groot Verandering (Handelinge 9:1-12)
Tronkontsnapping! (Handelinge 16:16-35)
Skipbreuk! (Handelinge 27:1-44)

Petrus en Johannes
Opwinding by die Tempelpoort (Handelinge 3:1-12)

Die Vrug Van Die Gees
Introduction (Galásiërs 5:19-26)
Liefde: Jesus is Lief vir Kinders (1 Korinthiërs 13:1-3; Matthéüs 19:1-15; Markus 10:1-15; Lukas 18:15-17)
Blydskap: Die Verlore Geldstuk (Lukas 15:8-10)
Vrede: Jesus Maak die Storm Stil (Matthéüs 8:23-27; Markus 4:35-41; Lukas 8:22-25; Galásiërs 5:19-26)
Geduld: Wagtend by die Bad (Johannes 5:1-16; Galásiërs 5:19-26)
Vriendelikheid: Die Skoonheid en die Ondier van die Bybel (1 Samuel 25:1-44)
Goedheid: Wie is Goed? (Matthéüs 7:7, 18:21-22; Lukas 6:6-11,31, 8:3, 15:3-7; Johannes 2:13-17, 8:1-11, 10:11; 15:1-5)
Getrouheid: Getrou Selfs in Die Wolke (Handelinge 10:1-48)
Nederigheid - Sagmoedigheid: Jesus Was Sy Dissipels se Voete (Johannes 13:1-17)
Selfbeheersing: Moenie Toegee Aan Versoeking Nie (1 Samuel 24:1-23)


Hey, kids, you really love to hear these stories over and over again, don't you? Need more stories?

A Bible you can see on your own computer screen! Bible

More Resources

line with someone peeking over the top

Join now with thousands of e-mail subscribers in over 200 countries.
Help make a difference in the life of a child.

Subscribe NOW! | Make a Donation

line

This web site is a ministry of
Copyright © 2024 — The Missing Link, Inc.®
Northeast Ohio, U.S.A.

Original home of David Wilkerson's
Times Square Church Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org

Top of Page

Webmaster
Last updated April 24, 2024

Next page

Welcome! * What's Here * Bible Stories
E-Mail Us * Around the Piano * 4 Things
Christian Bookstore * Events * Children's Chapel
Adult Chapel * Missing Link * Links * Donate