The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Child of Promise

Kind van Belofte

Deur Linda Sue Pochodzay Edwards

Text Version | English | Italian


Holding baby brother

Charlie het opgewonde op en af gespring. Dit was die dag waarvoor hy SOOOO lank gewag het. "Mag ek hom vashou? ASSEBLIEF? Kan ek? Kan ek? Ek wil die baba vashou."

Pa het afgebuk en hom oor die kop gevryf en vir hom gesê om in die groot stoel te gaan sit. Ma het sy nuwe baba boetie versigtig in sy arms neergesit. Charlie het na die baba se klein handjies gekyk en al sy klein toontjies getel. Terwyl hy die baba liefdevol vasgehou het, het hy gedink hoe wonderlik dit was om 'n ouboet te wees.


Assortment of baby toysAbraham was 'n man wat God baie liefgehad het. Hy het dit geniet om tot God te bid en elke dag met Hom te gesels. Hy het sy bes gedoen om God te gehoorsaam. Op sy beurt, was God tevrede met Abraham. God het Abraham geseën deur vir hom baie grond te gee. Trouens – God het vir Abraham gesê om in elke rigting so ver as wat hy kon sien, te kyk, en daardie grond sou syne wees. God het Abraham geseën met groot troppe skape en kuddes beeste. Hy het Abraham geseën met baie dienaars om te help sorg vir die grond en die diere. God het Abraham so baie geseën dat hy die rykste man in die wêreld geword het in daardie tyd.

MAAR...daar was steeds een ding wat Abraham meer as enigiets anders in die HELE wêreld wou gehad het. . . .

. . . Abraham wou hê dat sy vrou, Sara, 'n SEUN moes hê.

God tells Abraham to look up at the stars and see if he can count them Hy het die nag onthou waarin God met hom gepraat en gesê het, "Abraham! Kyk op na die sterre en kyk of jy dit kan tel."

Abraham het opgekyk, maar natuurlik was dit vir hom onmoontlik om al die sterre te tel. Daar was so baie regdeur die hele hemel. Daar was geen manier dat almal getel sou kon word nie!

Toe het God gesê, "Jou nageslag sal soos die sterre wees. Daar sal so baie wees, dat hulle nie getel sal kan word nie."

DIT was 'n wonderlike belofte en Abraham het GEGLO dat dit sou gebeur, omdat GOD GESÊ HET DIT SOU. Maar daardie belofte was SOOOOOO lank gelede gemaak. "WANNEER sal dit ooit gebeur?" het hy gewonder.

Baby rattle and blocksBaby rattle and blocksBaby rattle and blocks

The Lord appeared to Abraham promising that He would have a son Hy het die keer onthou wat hy gelag het. Die Here het aan hom verskyn en belowe dat hy en Sara, sy vrou, 'n kind sou hê, en dat hy die vader van baie nasies sou wees, en dat sommige van sy nasate selfs KONINGS sou wees.

Hy het gelag omdat Sara reeds NEGENTIG JAAR OUD was, wat HEELTEMAL te oud was om 'n baba te hê! Weer het hy gewonder, "Ons is nou selfs ouer as wat ons toe was. WANNEER sal dit ooit gebeur?"

Assortment of baby toys

Abraham remembered the time he laughed Hy het ook onthou van die tyd nie, te lank gelede nie, toe die besoekers by sy tent opgedaag het en hom vertel het dat Sara 'n seun sou hê. Daardie keer was dit SARA was gelag het, omdat sy net nie kon glo dat sy ooit 'n baba sou kon hê nie, veral nie op HAAR ouderdom nie.

Baby rattle and blocksBaby rattle and blocksBaby rattle and blocks

Abraham en Sara het dikwels gepraat oor hoe wonderlik dit sou wees om 'n seun te hê. Sara het baie tyd daaraan bestee om warm komberse en snoesige babaklere te maak. Abraham het een van sy diensknegte 'n klein wiegie laat maak. Hulle was oorweldig met blydskap en opgewondenheid, terwyl hulle beplan en voorberei het vir die koms van hulle nuwe baba.

A cute little baby boy was born to Abraham and Sarah

Dit het gebeur NET SOOS GOD BELOWE HET. 'n Oulike klein baba seuntjie was vir Abraham en Sara gebore. Abraham het die baba Isak genoem, wat lag beteken. Die baba het baie blydskap en gelag vir Abraham en Sara gebring. Hulle het baba Isak baie, baie liefgehad. Hulle was so bly dat God sy belofte gehou het.Assortment of baby toys

DINK!

Wat wou Abraham meer as enigiets anders gehad het?
Wat het God vir Abraham gesê om te tel?
Hoeveel nasate het God vir Abraham belowe?
Waarom het Sara gedink sy sou nooit 'n baba hê nie?
Wat het Abraham die baba genoem?
Wat beteken die naam "Isak"?

ONTHOU

God hou altyd sy beloftes.


'N VERS OM TE LEER

" . . . in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word" (Génesis 12:3).


LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, dankie vir al die beloftes wat U vir ons in u Woord,
die Bybel, gegee het. Help ons om te onthou
dat selfs as iets onmoontlik lyk,
sal niks vir U te moeilik wees nie en U sal altyd
U beloftes sou.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
Génesis 21:1-8


BIBLE STORY ARCHIVE
http://childrenschapel.org/bibstory2.html


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.

Copyright © 2018 by Barbara Wilmerton Haas.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


crayons

Color the Bible Verse
Bible Color and Learn: Abraham Book 4

Coloring Through the Bible
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Story Coloring Pages V2
Really Big Book of Bible Story Coloring Pages
My Bible Coloring Book
Thru-the-Bible Coloring Pages
What's in the Bible Reproducible Coloring Book—Genesis to Revelation
Children's Bible Coloring Books


activities

Abraham and Sarah Crossword Puzzle
Abraham and Sarah Word Scramble
God's Promise Online Jigsaw Puzzle

Best Book of Bible Activities
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles
Memory Verse Games for Kids
Big Book Of Bible Puzzles
Bible Puzzles: Word Search
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Jumbo Bible Activity Book 4
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Crossword Books
Games
Sticker Books


129

Child of Promise Word Search


crafts

Abraham and Sarah Baby Craft
Baby Jesus in a Blanket Craft (easily adaptable for Baby Isaac)
Family Handprint Craft
Make a Puppet (scroll down the page to find them)

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Bible Crafts On A Shoestring Budget: Paper Sacks & Cardboard Tubes (Reproducible: Ages 5-10)
Big Book of Bible Crafts (Ages 3-12)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Praise God with Paper Plates (Reproducible: PreK-Grade 2)
Really Big Book Of Cool Crafts For Kids w/CD-Ages 4-12


birds singing

Abraham - MIDI/Sheet music/Lyrics
Father Abraham [Music Download]
Cedarmont Kids sing Father Abraham (DVD)
When We Pray For Each Other

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
100 Singalong Bible Songs For Kids
25 Favorite Sunday School Songs
Children's Music


child reading a book

Abraham (Bible Encyclopedia)
Abraham—A Man Who Heard And Obeyed God's Call
Abraham and the Three Strangers
Abraham - eBook
Abraham Gets Strange Visitors
Abraham—God's Brave Explorer (Discover 4 Yourself Inductive Bible Studies for Kids)
Abraham, Isaac, and Jacob
Abraham Obeys God - eBook
Abraham, Sarah, & Isaac (Arch Books)
Abraham's Big Test
Abraham Trusts God (Faith That Sticks)
God Knows My Name
Good and Evil: The Bible As Graphic Novel
Hagar, Ishmael, And God's Promise To Abraham (read online)
HOBC Bible Big Book: Abraham
Lot's Choice, And How It Brought Trouble
One Starry Night (read online)
Sarah and Abraham: The Wonderful Promise
The Birth of a Nation - Abraham to Joseph (listen and read online)
The Child Of Promise (read online)
The Rain Of Fire That Fell On A City
The Story of Abraham
The Story of Abraham and Sarah
The Birth of a Nation - Abraham to Joseph (listen and read online)

365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories
365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year

100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Beginner's Bible
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Egermeier's Bible Storybook for Beginners
Early Reader's Bible
The Action Storybook Bible
The Children's Illustrated Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (also in Spanish)


CDs and Videos

Bible Comes Alive 1 (12 Audio CDs) (Your Story Hour)
Bible on the Go Vol. 03: The Story of Abraham and Isaac (Genesis 12, 15, 18-19, 21-22) - Unabridged Audiobook [Download]
Great People of the Bible: Abraham, Sarah, Isaac, Jacob & Joseph
What's in the Bible DVD 1: In the Beginning—Genesis
The Sons of Abraham, DVD
The Story of Abraham, DVD
Young Abraham DVD


The Animated Kid's Bible (3-DVD Set)
The Beginner's Bible Box Set, 4 DVDs
#1: Read and Share: The Ultimate DVD Bible Storybook
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
The Bible MiniSeries DVD Set
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDsResources for Parents and Teachers

Abraham (WebBible Encyclopedia)
Ideas For Stories About Babies
Isaac Is Born (pdf) (Requires Adobe Acrobat Reader)
God Made Families Part III
The Birth of a Nation (Abraham to Joseph) pg. 2

801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Children's Ministry
Bible Memory Games
Bible Story Coloring Pages Vol. 2
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible Crafts and Activities for Any Story
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Sermon
Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials for Preschool Ministry Volunteers
Church Supplies
Closing Prayer
FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries, churches, missionaries & individuals worldwide
52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
King James Version Gift & Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Big Book of Bible Skits
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know

Children's resourcesFree Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.

IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2018 www.childrenschapel.org
North Central Ohio, U.S.A.

Pictures Courtesy of Free Bible Images

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated January 8, 2018

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link