The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.

DIE EERSTE MENS Text Version | English | Italian
deur Barbara Wilmerton Haas


Picture courtesy of Free Bible Images


Weet jy hoe die eerste mens gemaak is? Luister en jy sal leer.

In vier dae, het God so baie dinge geskep. Daar was dag en daar was nag, en daar was 'n pragtige blou lug, en daar was oseane en riviere en mere, en daar was gras en plante en bome, en daar was die son, maan en sterre. God het gesien dat alles wat Hy gemaak het goed was.

Day 5 of Creation Op die vyfde dag, het God weer gespreek. Hierdie keer het Hy gesê, "Laat voëls van alle soorte uit die waters kom om bokant die aarde te vlieg.

***En daar WAS!***

Die lug was GEVUL met janfrederikke en mossies en arende en sangvoëls en eende en elke soort voël wat kan vlieg.

En God het groot walvisse gemaak en die waters met alle soorte visse en lewende wesens gevul. En God het hulle geseën en hulle beveel om kleintjies te hê sodat meer voëls en meer visse die lug en die see kon VOL maak.

Dit het alles op die VYFDE dag van die skepping gebeur.

Day 6 of Creation Op die SESDE dag, het God die aarde beveel om alle denkbare soorte beeste en diere voort te bring.

***En die aarde het GEHOORSAAM!***

Daar was tiere en kameelperde en sebra's en perde en ape en koeie en bere en honde en katte en eekhorings. Daar was diere van allerhande soorte!

***En God het gesien dat dit alles GOED was!***

Toe het God weer gespreek. Hierdie keer het Hy gesê, "Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat oor die aarde kruip." En dit het GEBEUR – net soos Hy gesê het. Hy het die heel eerste MENS gemaak.

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids En God het die mens geseën en vir hom gesê dat hy van die kruie in die veld en die vrugte in die bome kon eet. Hy het gras vir die diere en voëls gegee om te eet.

God het alles wat Hy gemaak het, gesien en

***dit was BAIE GOED!***

Dit was die einde van die SESDE dag van die skepping. Toe was God klaar met die lug en die aarde en elke lewende wese om die lug en die see en die land te vul. En God het die mens gemaak en hom beveel om te heers oor al die voëls en die visse en die diere.

HOE het God die mens gemaak? O, dit is 'n WONDERLIKE storie! Die Bybel sê dat God baie uit die stof van die aarde geformeer het. Toe het God sy eie asem in daardie eerste mens se neus GEBLAAS en weet jy wat? Net toe, het daardie eerste mens lewendig geword. En God het hierdie eerste man, ADAM genoem.

Day 7 of Creation Daarna op die SEWENDE dag, het God sy werk voltooi en 'n heerlik GERUS. En God het daardie sewende dag geseën en dit HEILIG gemaak.

Die Bybel sê vir ons dat God 'n pragtige tuin geplant het en dat Hy die mens, wat Hy gemaak het, in daardie lieflike tuin geplaas en vir hom gesê het om dit te versorg sodat dit mooi kan bly lyk.

En God het pragtige bome gemaak, wat regop uit die grond groei, bome wat vol goeie vrugte is om te eet.

In the middle of this beautiful garden God planted two very
special trees - Picture courtesy of Free Bible Images In die middel van hierdie pratige tuin, het God twee baie spesiale bome geplant. Een het Hy die boom van die lewe genoem en die ander een het Hy die boom van die kennis van goed en kwaad genoem.

God het vir Adam gesê Hy kon eet van die vrugte van al die bome in sy tuin, BEHALWE van die vrugte aan die boom van kennis van goed en kwaad. "As jy van hierdie boom eet," het God gesê, "sal jy sekerlik STERF!"

DIT het geklink na 'n baie belangrike gebod om te gehoorsaam, het dit nie? Dink jy hierdie Adam het mooi geluister? Wel, kom ons vind uit.

Die Bybel sê vir ons dat God elke dier en elke voël na Adam gebring het om te sien wat hy hulle sou noem, en Adam het elke voël en elke dier 'n naam gegee.

God het gesien dat die mens heeltemal alleen was en dat hy iemand nodig gehad het om hom te help. Daarom het God Adam in 'n diepe slaap laat val en terwyl hy geslaap het, het God een van sy ribbes uit sy sy gehaal, dit weer toegemaak en Adam se rib gebruik om die heel eerste VROU te maak.

Adam het hierdie heel eerste vrou EVA genoem en sy het die moeder van alle lewende dinge geword.

Eve tempted by the serpant Eendag, tewyl Eva in die tuin gaan stap het, het 'n slang met die vrou gepraat en vir haar gesê, "Het God nie gesê julle kan nie van die vrugte van al die bome in die tuin eet nie?"

Eva het die slang geantwoord en gesê, "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, maar God het gesê ons mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie. Ons word nie eers toegelaat om daaraan te RAAK nie, anders sal ons STERF."

"Julle sal nie sterf nie!" het die slang gesê. "God weet dat die dag wanneer julle van die vrugte van die boom in die middel van die tuin eet, sal julle so slim word soos gode en goed en kwaad ken."

Eva het na die boom gekyk en gesien dat die vrugte aan die boom mooi en goed was om te eet. Sy het geweet dat as sy van hierdie vrugte eet, sou dit haar WYS maak.

Sy het toe die vrugte van die boom afgepluk en geproe en vir haar man gegee om te eet. Toe Adam ook van die vrugte geëet het, het hulle vir die eerste keer gesien dat hulle kaal was. Hulle het gehardloop en vyeblare van 'n boom afgepluk en het die blare gebruik om iets te maak om hulle te toe te maak en hulle naaktheid te bedek.

Picture courtesy of Free Bible Images Skielik het hulle die stem van God gehoor waar Hy in die tuin gewandel het en Adam en Eva was bang. Toe het hulle hul weggesteek van die Teenwoordigheid van God deur te hurk tussen die bome in die tuin.

En God het Adam geroep en gesê, "Adam, waar is jy?"

Adam het GEWEET hy was uitgevang en daarom het hy geantwoord, "Ek het U stem in die tuin gehoor en ek was bang, omdat ek kaal was. Daarom het ek weggekruip."

God het GEWEET wat hy gedoen het, maar Hy het steeds gevra, "Wie het vir jou VERTEL dat jy kaal was? Het jy van die boom geëet wat Ek jou beveel het om nie aan te raak nie?"

En Adam het geantwoord, "Die vrou wat U vir my gegee het om saam met my te wees, het vir my die vrugte gegee om te proe en ek het die geëet."

En God het vir die vrou gevra, "Wat het jy gedoen?"

Eva het geantwoord, "Die slang het my gekul en ek het die vrugte geëet."

God het na die slang gedraai en gesê, "Omdat jy dit gedoen het, sal jy op jou maag seil en die stof van die grond eet al die dae van jou lewe."

Adam and Eve expelled from the Garden of Eden Hy het na die vrou gedraai en gesê, "Jy sal baie benoudheid en pyn hê wanneer jy kinders kry en jou man sal oor jou heers."

En aan Adam het God gesê, "Omdat jy na die stem van jou vrou geluister het en geëet het van die boom, wat ek jou verbied het om te eet, sal daar dorings en distels in die grond groei en jou steek en jy sal daarvan eet al die dae van jou lewe. Jy is uit die stof van die grond geneem en jy sal terugkeer na die stof van die grond."

Toe het God diervelle geneem en spesiale jasse gemaak om die naaktheid van Adam en Eva te bedek. En Hy het hulle uit die tuin gejaag, sodat hulle nie van die boom van die lewe ook eet nie.

En God het engele met vlammende swaarde by die boom van die lewe geplaas om te keer dat Adam en Eva terugkom.

DINK!

1. Wat het God gemaak op die VYFDE dag van die skepping?
2. Op watter dag het God die MENS gemaak?
3. Hoe het God die heel eerste mens gemaak?
4. Wie het al die diere name gegee?
5. Hoe was die eerste vrou gemaak?


ONTHOU

God het jou spesiaal gemaak, net soos jy is, en Hy het 'n baie spesiale plan vir jou lewe.


'N VERS OM TE LEER

"En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword" (Génesis 2:7).


LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, as ek te trots word, help my om te
onthou dat ek net van stof gemaak is. Leer my om u stem
te GEHOORSAAM en help my om te doen wat reg is.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
(Génesis 1:20-31; 2-3)


BIBLE STORY ARCHIVE
http://childrenschapel.org/bibstory2.html


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.


Copyright © 2020 by Barbara Wilmerton Haas.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


More Resources To Go Along with the Story


JUST FOR FUN

110 Fun Facts about God's Creation: Is It Animal, Vegetable, or Mineral?


crayons

COLORING PAGES

God Created Man Coloring Page
Memory Verse Coloring Page
Genesis 1:1
Eve Tempted
Adam and Eve Sent from the Garden
A Is For Adam


Day One
Day Two
Day Three
Day Four
Day Five
Day Six
Day Seven

God Has Power, Color and Learn Coloring Book
How God Made the World, Coloring / Activity Book (2-5)
Rainbow Colouring Book: Creation
The Garden of Eden

Coloring Through the Bible
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Stories Kids Love Coloring Book (ages 2 to 4)
Bible Verse Coloring Pages #2
Big Book of Bible Story Coloring Pages for Elementary Kids
Jesus Loves Me, This I Know, Coloring Book
My Bible Coloring Book
Action Bible Coloring Book
Children's Bible Coloring Books


activities

Adam and Eve Puzzle
In the Beginning Puzzle
The First Man Word Search Puzzle
Garden of Eden Jigsaw Puzzle
Word Search Puzzle
Days of Creation Bible Bingo Game
God Made Everything Crossword Puzzles [Download]
God Made Everything Mazes [Download]

God's Amazing Creation: Genesis, Chapters 1 and 2 - eBook

My Bible Dot-to-Dot In the Beginning
Stickers: God Made Everything
The Beginner's Bible Wild About Creation Sticker and Activity Book

Best Book of Bible Activities
Custom Bingo Card Game
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
Fun with Secret Codes Coloring & Activity Book, Ages 4-7
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles
Memory Verse Games for Kids
Painting Book 1 - Bible Stories
Bible Puzzles: Word Search
Big Book of Bible Puzzles for Preteens
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Jumbo Bible Activity Book 4
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Bible Crossword Puzzle Books
Games for Christian families
Sticker Books


crafts

Adam and Eve Crafts
Do a Craft

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Maker-ific WOWS! (ages 8-12): 54 Surprising Bible Crafts

More! Bible Crafts on a Shoe String Budget:
Paper Sacks & Cardboard Tubes

(Reproducible: Ages 5-10)

Puppet Crafts For Kids


Songs


Bible Singalong Collection, 3 Cedarmont CDs [Compact Disc]

He's Got the Whole World in His Hands
He Owns the Cattle on a Thousand Hills
He's Still Working on Me
I'm So Wonderfully Made
In the Beginning
In The Beginning Miss PattyCake [Music Download]
In The Beginning Wonder Kids [Music Download]

Barnyard Fun DVD: Learn the Value of God's Creation
In the Beginning

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Singalong Collection, 3 Cedarmont CDs [Compact Disc]
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
100 Singalong Bible Songs For Kids
25 Favorite Sunday School Song
Children's Music


Boy reading a book

A Is For Adam: The Gospel from Genesis
God's Creation (read, listen or watch online)
God Made You Special Musical Board Book
Genesis - In the Beginning - eBook
God Counts Series: The 7 Days of Creation God Made Animals
God Made The World
God Made You Nose to Toes Boardbook
In the Beginning: A Spot-the-Difference Jigsaw Book
It's Designed To Do What It Does Do
My Creation Bible
God Counts Series: The 7 Days of Creation

The Answers Book for Kids, Volume 1:
25 Questions from Kids on Creation and the Fall of Man


The Battle Begins: The Story of Creation - eBook
You Are Special

365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories

365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year


100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Beginner's Bible
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Early Reader's Bible
The Children's Illustrated Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (also in Spanish)


CDs and Videos

The Creation—Beginners Bible (Watch online)
God Made You Special (VeggieTales)
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
In the Beginning: The Story of Creation by Superbook
The World's Greatest Stories KJV V3: Beginnings with George Sarris - Audiobook [Download]

The Animated Kid's Bible (3-DVD Set)
The Beginner's Bible Box Set, 4 DVDs
#1: Read and Share: The Ultimate DVD Bible Storybook
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
Greatest Heroes and Legends of the Bible: The Complete Series
The Bible Collection, DVD Gift Set
The Bible MiniSeries DVD Set
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDs


Teacher Resource

A Is For Adam (Discovery page, teaching notes, coloring page)
Creation Bulletin Board Charts
Creation
The Great Dinosaur Mystery
The Hope

801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Children's Ministry
Bible Memory Games
Bible Story Coloring Pages Vol. 2
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Sermon

Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials
for Preschool Ministry Volunteers


Church Supplies
Closing Prayer

FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries,
churches, missionaries & individuals worldwide


52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
King James Version Gift & Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Review Activities for Bible Lessons
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Big Book of Bible Skits
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know

Children's resources


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.
IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2020 - www.childrenschapel.org
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated April 13, 2020.

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources