The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.

DIE EERSTE MENS Text Version | English | Italian
deur Barbara Wilmerton Haas


Picture courtesy of Free Bible Images


Weet jy hoe die eerste mens gemaak is? Luister en jy sal leer.

In vier dae, het God so baie dinge geskep. Daar was dag en daar was nag, en daar was 'n pragtige blou lug, en daar was oseane en riviere en mere, en daar was gras en plante en bome, en daar was die son, maan en sterre. God het gesien dat alles wat Hy gemaak het goed was.

Day 5 of Creation Op die vyfde dag, het God weer gespreek. Hierdie keer het Hy gesê, "Laat voëls van alle soorte uit die waters kom om bokant die aarde te vlieg.

***En daar WAS!***

Die lug was VOL met janfrederikke en mossies en arende en sangvoëls en eende en elke soort voël wat kan vlieg.

En God het groot walvisse gemaak en die waters met alle soorte visse en lewende wesens gevul. En God het hulle geseën en hulle vertel om meer voëls en meer visse te hê om die lug en die see VOL te maak.

Dit het alles op die VYFDE dag van die skepping gebeur.

Day 6 of Creation Op die SESDE dag, het God die aarde beveel om alle denkbare soorte beeste en diere voort te bring.

***En die aarde het GEHOORSAAM!***

Daar was tiere en kameelperde en sebra's en perde en ape en koeie en bere en honde en katte en eekhorings. Daar was diere van alle soorte!

***En God het gesien dat dit alles GOED was!***

Toe het God weer gespreek. Hierdie keer het Hy gesê, "Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat oor die aarde kruip." En dit het GEBEUR – net soos Hy gesê het. Hy het die heel eerste MENS gemaak.

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids En God het die mens geseën en vir hom gesê hy kan eet van die kruie in die veld en die vrugte in die bome. Hy het gras vir die diere en voëls gegee om te eet.

God het alles wat Hy gemaak het, gesien en

***dit was BAIE GOED!***

Dit was die einde van die SESDE dag van die skepping. So, God was klaar met die lug en die aarde en elke lewende wese om die lug en die see en die land te vul. En God het die mens gemaak en hom beveel om te heers oor al die voëls en die visse en die diere.

HOE het God die mens gemaak? O, dit is 'n WONDERLIKE storie! Die Bybel sê dat God baie uit die stof van die aarde geformeer het. Toe het God sy eie asem in daardie eerste mens se neus GEBLAAS en weet jy wat? Net toe, het daardie eerste mens lewendig geword. En God het hierdie eerste man, ADAM genoem.

Day 7 of Creation Daarna op die SEWENDE dag, het God sy werk voltooi en 'n heerlik GERUS. En God het daardie sewende dag geseën en dit HEILIG gemaak.

Die Bybel vertel vir ons dat God 'n pragtige tuin geplant het en Hy het die mens wat Hy gemaak het, in daardie lieflike tuin geplaas en vir hom gesê om dit te versorg sodat dit mooi kan bly lyk.

En God het pragtige bome gemaak, wat regop uit die grond groei, bome wat vol goeie vrugte is om te eet.

In the middle of this beautiful garden God planted two very
special trees - Picture courtesy of Free Bible Images In die middel van hierdie pratige tuin, het God twee baie spesiale bome geplant. Een het Hy die boom van die lewe genoem en die ander een het Hy die boom van die kennis van goed en kwaad genoem.

God het vir Adam gesê Hy kon eet van die vrugte van al die bome in sy tuin, BEHALWE van die vrugte aan die boom van kennis van goed en kwaad. "As jy van hierdie boom eet," het God gesê, "sal jy sekerlik STERF!"

DIT het geklink na 'n baie belangrike gebod om te gehoorsaam, het dit nie? Dink jy hierdie Adam het mooi geluister? Wel, kom ons vind uit.

Die Bybel vertel vir ons dat God elke dier en elke voël na Adam gebring het om te sien wat hy hulle sou noem, en Adam het elke voël en elke dier 'n naam gegee.

God het gesien dat die mens heeltemal alleen was en iemand nodig gehad het om hom te help. Daarom het God Adam in 'n diepe slaap laat val en terwyl hy geslaap het, het God een van sy ribbes aan sy sy uitgehaal, sy sy weer toegemaak en Adam se rib gebruik om die heel eerste VROU te maak.

Adam het hierdie heel eerste vrou EVA genoem en sy het die moeder van alle lewende dinge geword.

Eve tempted by the serpant Eendag, tewyl Eva in die tuin gaan stap het, het 'n slang met die vrou gepraat en vir haar gesê, "Het God nie gesê julle kan nie van die vrugte van al die bome in die tuin eet nie?"

Eva het die slang geantwoord en gesê, "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, maar God het gesê ons mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie. Ons word nie eers toegelaat om daaraan te RAAK nie, anders sal ons STERF."

"Julle sal nie sterf nie!" het die slang gesê. "God weet dat die dag wanneer julle van die vrugte van die boom in die middel van die tuin eet, sal julle so slim word soos gode en goed en kwaad ken."

Eva het na die boom gekyk en gesien dat die vrugte aan die boom mooi en goed was om te eet. Sy het geweet dat as sy van hierdie vrugte eet, sou dit haar WYS maak.

Sy het toe die vrugte van die boom afgepluk en geproe en vir haar man gegee om te eet. Toe Adam ook van die vrugte geëet het, het hulle vir die eerste keer gesien dat hulle kaal was. Hulle het gehardloop en vyeblare van 'n boom afgepluk en het die blare gebruik om iets te maak om hulle te toe te maak en hulle naaktheid te bedek.

Picture courtesy of Free Bible Images Skielik het hulle die stem van God gehoor waar Hy in die tuin gewandel het en Adam en Eva was bang. Toe het hulle hul weggesteek van die Teenwoordigheid van God deur te hurk tussen die bome in die tuin.

En God het Adam geroep en gesê, "Adam, waar is jy?"

Adam het GEWEET hy was uitgevang en daarom het hy geantwoord, "Ek het U stem in die tuin gehoor en ek was bang, omdat ek kaal was. Daarom het ek weggekruip."

God het GEWEET wat hy gedoen het, maar Hy het steeds gevra, "Wie het vir jou VERTEL dat jy kaal was? Het jy van die boom geëet wat Ek jou beveel het om nie aan te raak nie?"

En Adam het geantwoord, "Die vrou wat U vir my gegee het om saam met my te wees, het vir my die vrugte gegee om te proe en ek het die geëet."

En God het vir die vrou gevra, "Wat het jy gedoen?"

Eva het geantwoord, "Die slang het my gekul en ek het die vrugte geëet."

God het na die slang gedraai en gesê, "Omdat jy dit gedoen het, sal jy op jou maag seil en die stof van die grond eet al die dae van jou lewe."

Adam and Eve expelled from the Garden of Eden Hy het na die vrou gedraai en gesê, "Jy sal baie benoudheid en pyn hê wanneer jy kinders kry en jou man sal oor jou heers."

En aan Adam het God gesê, "Omdat jy na die stem van jou vrou geluister het en geëet het van die boom, wat ek jou verbied het om te eet, sal daar dorings en distels in die grond groei en jou steek en jy sal daarvan eet al die dae van jou lewe. Jy is uit die stof van die grond geneem en jy sal terugkeer na die stof van die grond."

Toe het God diervelle geneem en spesiale jasse gemaak om die naaktheid van Adam en Eva te bedek. En Hy het hulle uit die tuin uitgejaag, sodat hulle nie van die boom van die lewe ook eet nie.

En God het engele met vlammende swaarde by die boom van die lewe geplaas om te keer dat Adam en Eva terugkom.

DINK!

Wat het God gemaak op die VYFDE dag van die skepping?
Op watter dag het God die MENS gemaak?
Hoe het God die heel eerste mens gemaak?
Wie het al die diere name gegee?
Hoe was die eerste vrou gemaak?


ONTHOU

God het jou spesiaal gemaak, net soos jy is, en Hy het 'n baie spesiale plan vir jou lewe.


'N VERS OM TE LEER

"En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword" (Génesis 2:7).


LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, as ek te trots word, help my om te
onthou dat ek net van stof gemaak is. Leer my om u stem
te GEHOORSAAM en help my om te doen wat reg is.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
(Génesis 1:20-31; 2-3)


BIBLE STORY ARCHIVE
http://childrenschapel.org/bibstory2.html


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.


Copyright © 2015 by Barbara Wilmerton Haas.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


More Resources To Go Along with the Story


JUST FOR FUN

In the Beginning Stickers (Alphabet Alley)

110 Fun Facts about God's Creation: Is It Animal, Vegetable, or Mineral? (Fun Facts)


crayons

COLORING PAGES

Memory Verse Coloring Page
Genesis 1:1
Eve Tempted
Adam and Eve Sent from the Garden
A Is For Adam
Coloring Through the Bible
Day One
Day Two
Day Three
Day Four
Day Five
Day Six
The Garden of Eden
Adam and Eve in the Garden of Eden
The Fall
Exile from the Garden of Eden
I'm So Wonderfully Made
What God Says: Creation Coloring Book
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Color and Learn—God Has Power
Bible Verse Coloring Pages V2 (Reproducible)
Thru-the-Bible Coloring Pages Ages 3-6
My Bible Coloring Book (Shirley Dobson)
Children's Coloring Books
Smart Coloring Books


activities

The First Man Word Search Puzzle
Garden of Eden Jigsaw Puzzle
Word Search Puzzle
Bible Detectives Puzzle Book: Genesis
Count the Days of God's Creation
Creation by Design Activity Book 3: Creation of the World
God Made Something Beautiful (Find the Animals)

God's Amazing Creation: Genesis, Chapters 1 and 2 (Discover 4 Yourself Inductive Bible Studies for Kids)

Ooze & Awes in God's Creation (Bible Fun Stuff)
Amazing Bible Mazes
Best Book of Bible Activities
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
Memory Verse Games for Kids (Take Me Through the Bible Series)
Big Book Of Bible Puzzles (Reproducible)
Bible Puzzles: Word Search
Really Big Book Of Bible Games w/CD (Gospel Light Big Books)
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Crossword Books
Sticker Books


crafts

Adam and Eve Crafts
Do a Craft
Bible Crafts & More (Ages 6-8)
Bible Crafts On A Shoestring Budget (Ages 5-10)
Big Book of Bible Crafts (Ages 3-12)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Praise God With...Craft Series
Praise God with a Paper Plate (PreK-Grade 2)
Really Big Book Of Cool Crafts For Kids w/CD-Ages 4-12 (Reproducible)
Bible Crafts


Songs

Barnyard Fun DVD: Learn the Value of God's Creation (Donut Man)
Creation Story (Let's Sing Sing Sing)
Creation - Sing a Story (Sing a Story)
God Made Man (The Acappella Company)
I'm So Wonderfully Made (Donut Man)
In the Beginning (Donut Man)
My God Is So Big from Platinum Bible Collection DVD by Cedarmont Kids
100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs (Cedarmont Kids)
Bible Singalong Collection 2 by Cedarmont Kids
Bible Songs on CD
25 Favorite Sunday School Songs (Veggie Tales)
Cedarmont Toddler Bible Songs
Children's Music


Boy reading a book

A Is For Adam
A Family Guide to the Christian Faith—Meeting with God: Creation, Jesus, Salvation (I Can Know God)
God's Creation (read, listen or watch online)
Berenstain Bears Discover God's Creation
Adam and Eve: God's First People
Adam and Eve in the Garden
Creation Story for Children
Famous Bible Stories: Adam and Eve
God Made You Special Musical Board Book (Veggie Tales)
God's Creation
It's Designed To Do What It Does Do
Legends of Faith Children's Comic Book—Adam and Eve
My Bible Story Book (God Counts)
My Creation Bible (Ken Ham)
New Answers Book for Kids Vol. 1
Seven Days Of Creation (God Counts)
The Story Of Creation (Arch Books)
What Next? Creation: Genesis 1-2 (Hear Me Read)
You Are Special
Early Reader's Bible
Five Minute Devotions for Children (ages 4-8)
The Children's Illustrated Bible
The New Picture Bible: The Action Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Bible stories
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (Spanish)


CDs and Videos

God Made Animals (Baby Faith)
God Made You Special (Veggie Tales)
In the Beginning DVD by Sight & Sound
The Story of Creation (Baby Miracle)
What's in the Bible DVD 1: In the Beginning—Genesis
Read and Share Ultimate Bible Storybook with DVDs
Veggie Tales: Heroes of the Bible
Bible Story DVDs for Children
The Creation (Watch online)


Teacher Resource

A Is For Adam (Discovery page, teaching notes, coloring page)
Adam Names the Animals Attendance Chart
God Makes Adam and Eve (PDF file)
The Great Dinosaur Mystery
The Hope
The Seven Days Of Creation

Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher (Bruce Wilkinson)
Bible Crafts and Activities for Any Story
Bible Memory Games (Creative Bible Activities for Children)
Bible Story Coloring Pages (Reproducible)
Big Book of Bible Games (Gospel Light)
Big Book of No Object Object Talks
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Church Resources
Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials for Preschool Ministry Volunteers
Church Supplies
801 Questions Kids Ask About God (Focus on the Family)
Closing Prayer
FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries, churches, missionaries & individuals worldwide
52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me (Instant Bible Lessons)
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher (Focus on the Family)
How To Lead a Child To Christ
King James Version Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids (Kay Arthur)
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Resources for Teachers
Seven Laws of the Learner (Bruce Wilkinson)
Spanish Resources
Sunday School Attendance Boosters: 165 Fresh Ideas
Sunday school resources
Talking to God (Instant Bible Lessons)
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching children
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives (by Howard Hendrickss)
The Big Book of Bible Skits
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know
(by Elmer Towns)


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.
IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2015 - www.childrenschapel.org
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated October 27, 2015.

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources