The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.Die Lewe is Nie Regverdig Nie!
Die Storie van Rut

deur Jennifer Leigh Edwards

Text Version | English

daisy divider

Een reënerige aand het Tim en sy suster Jane op die rekenaar in die woonkamer gespeel. Tim het sy beurt geneem en gebots met sy ruimtetuig. Toe hy probeer om nog 'n beurt te kry, het Jane uitgeroep, "Nee, Tim! Dit is nou my beurt!"

computer game

"Dit is nie regverdig nie! Jy het veroorsaak dat ek bots en daarom moet ek dit weer doen!" het Tim gesê.

"Jy doen dit altyd!" het Jane uitgeroep.

"Doen wat?"

"Jy gee altyd vir my al die skuld en neem die meeste beurte! Jy is nooit regverdig nie."

"Wat daarvan! Jy is my suster! Die lewe is nie regverdig nie!" het Tim kwaad teruggeantwoord.

Die argument het vir 'n rukkie aangegaan, maar dit het skielik opgehou toe die deurklokkie lui. "Wie sou dit wees?" het hulle albei gewonder.

Gou het Lisa, gevolg deur Brandon en Mike binnegekom. Hulle het almal opgedaag om by hulle vriende te kom speel.

Tim het saam met Mike en Brandon na sy kamer gegaan en hulle het videospeletjies gespeel, terwyl Jane en Lisa na haar kamer toe gegaan het en met die poppe gespeel het.

Gou het Mary ook daar aangekom. Sy het by die meisies aangesluit.

Die seuns het gou moeg geword om die videospeletjie te speel en het besluit om 'n poets te bak. Hulle het hulle watergewere en skilde uitgehaal. Toe het hulle in die meisies se kamer ingegaan en hulle bang gemaak.

boy chasing girl

Al die meisies het buitentoe gehardloop met die seuns wat kort op hulle hakke hulle agterna gejaag het. Toe hulle buite was, het die seuns geen genade gehad nie en na hartelus water gespuit. Dit is totdat die watergewere se water opgeraak het. Teen daardie tyd, het Mary en Lisa 'n paar waterballonne gemaak en daar was 'n volskaalse oorlog aan die gang!

Uiteindelik was al hulle ammunisievoorrade uitgeput en die wateroorlog was verby.

Papnat en moeg het al die kinders het teruggegaan huistoe en het begin afdroog en gesels oor hoeveel pret dit was.

"Ja, maar dit sou beter gewees het as ons meer as net water gehad het om mee te veg!" het Tim gesê.

"Maar ons wil niemand seermaak nie," het Mike geantwoord.

"Wat se pret is dit om 'n oorlog te hê en nie te wen nie?" het Tim gevra.

"Almal wen as ons pret het," het Brandon ook sy sê gesê.

"Ja, maar dit is nie regverdig nie!" het Tim gesê.

"Wat is nie regverdig nie?" het Lisa gevra.

"Niks is nou regverdig nie," het Tim geantwoord.

"Waarom nie?" het Lisa gevra.

"Omdat ek nie kan wen nie!" het Tim geskree.

"Maar ons almal het gewen," het Brandon geantwoord.

"Almal kan nie wen nie! Dit moet of die seuns of die meisies wees, nie albei nie; en ons is altyd beter, sterker en vinniger as wat hulle is, so laat ons dit bewys!" het Tim geskree en kwater en kwater geword.

"Maar ons moet vriendelik en goedhartig wees en vir die pret speel," het Mike gesê.

"Ja!" het Lisal gesê.

"Uh-huh," het Brandon saamgestem.

"Natuurlik is dit al wat tel!" het Jane bygevoeg.

Hulle het saamgestem dat om goedhartig en regverdig te wees, al is wat tel wanneer 'n mens saamspeel. Dit is . . . almal behalwe Tim. Hy verstaan steeds nie.

Na 'n paar weke waarin Tim nooit regverdig gespeel het nie en altyd gekla het, wou niemand by hom wees nie. Wanneer die res van hulle gaan speel het, het hulle opgehou om vir Tim te nooi.

Hulle het almal saamgestem dat as hy geleer het om vriendelik en goedhartig te wees en regverdig te speel, kon hy saamkom. Maar as hy nie, sou hulle hom nie toelaat nie.

Toe het Mike eendag vir hulle gevra, "Is dit regtig hoe 'n mens vriendelik en goedhartig is? Dink julle nie Jesus sou hom laat saamspeel nie?"

Hulle het almal ingestem om Mike se idee 'n kans te gee.

children

Toe Tim sien hoe vriendelik hulle met hom was, selfs nadat hy hulle al die moeilikheid gegee het, het hy begin om sy gesindheid teenoor sy vriende te verander. Dit was nie lank nie voor hy ook regverdig teenoor sy suster was.

Gou was daar minder woede en meer gelag by hulle almal.

daisy divider

Die Storie van Rut

During a long journey Naomis husband died Tydens 'n lang reis, het Naomi se man gesterf. Daarna het sy en haar twee seuns voortgegaan om in die land waardeur hulle gereis het, Moab, te woon. Naomi se seuns het getrou — een met 'n vrou genaamd Rut en die ander met 'n vrou genaamd Orpa. Hulle het almal saam in Moab gewoon vir tien jaar. Uiteindelik het altwee mans gesterf en vir Naomi, Rut en Orpa as weduwee's agtergelaat.

Naomi het toe besluit om terug te gaan na haar eie land, omdat sy gehoor het dit was geseën met volop voedsel. Naomi het Rut en Orpa saam met haar geneem. Op pad het sy vir Rut en Orpa gesê om terug te gaan na hulle eie huise.

camelcamelcamel

Rut en Orpa het altwee gesê, "Ons sal saam met jou gaan."

En Naomi het weer vir hulle gevra: "Asseblief, gaan na julle eie huise en mag God julle seën. Het ek nog seuns met wie julle kan trou?" Toe het sy uitgeroep, "Gaan asseblief en kry 'n ander huis en 'n ander man. Ek is oud en kan nie weer trou nie, maar julle is nog so jonk, so gaan!"

She kissed her mother-in-law
and left weeping Na al Naomi se pleidooie, het Orpa uiteindelik geluister. Sy het haar skoonmoeder gesoen en huilend vertrek, maar Rut het steeds geweier om weg te gaan.

Naomi het toe vir Rut gesê, "Jou skoonsuster het teruggegaan na haar huis. Wil jy nie maar dieselfde doen nie?"

Rut het geantwoord, "Asseblief, moenie my vra om weg te gaan nie! Waar u ook al gaan, sal ek volg en waar u ook al bly, sal ek bly en u volk sal my volk wees en u God sal my God wees." En sy het bygevoeg, "Waar u sterf, daar sal ek sterf, en dit is waar ek begrawe sal word. Mag God ons bymekaar hou totdat ons albei sterf."

Toe Naomi besef het dat Rut nie van plan gaan verander nie, het sy dit aanvaar en hulle het beide saam na Betlehem gereis. Toe hulle in Betlehem aankom, het Naomi en Rut in die stad gebly vir 'n rukkie voordat hulle teruggegaan het Moab toe. Op pad terug, het hulle net buite die stad, naby die huis van 'n man genaamd, Boas, gebly.

Each day Ruth went out to the fields and gleaned the extra wheat barley and other grains from Boaz fields Elke dag het Rut uitgegaan na die lande en die oorskiet are van die koring, gars en ander grane van Boas se lande opgetel. Boas was 'n vriendelike en goedhartige man. Toe hy een aand vir Rut sien koring optel, het hy vir sy maaiers gesê, "Wanneer julle die goeie graan maai, laat 'n paar are op die grond val vir die armes om op te tel." Hy het ook vir hulle gevra, "Wie is daardie vrou? Het sy 'n man?"

Die maaiers het geantwoord, "Sy is 'n Moabitiese vrou wat saam met Naomi teruggekom het."

Eendag kort daarna, het hy haar in die lande ontmoet en vir haar gesê, "Moenie na 'n ander land gaan om are op te tel nie, omdat daar altyd graan in my lande sal wees." Om sy vriendelikheid en goedhartigheid verder aan haar te betoon, het hy vir haar gesê, "En wanneer jy dors is, kom haal vir jou water uit die kanne wat die manne uit my put geskep het."

Ruth fell to her knees in gratefulness Rut het op haar knieë geval van dankbaarheid en gevra, "Waarom behandel jy my so goed? Ek is immers vir jou 'n vreemdeling."

Hy het geantwoord, "Ek het gehoor watter goedhartigheid jy aan jou skoonmoeder betoon het sedert jou man doodgegaan het en hoe jy by haar gebly het in plaas daarvan om na jou eie huis toe terug te keer. Mag die Here jou daarvoor seën en jou 'n groot beloning gee."

Sy het hom bedank vir sy vriendelikheid en goedhartigheid aan haar. Toe het Boas haar verras deur haar te nooi vir 'n maaltyd by sy huis. Sy het gebly vir die maaltyd. Daarna het sy vertrek en nog are in die lande opgetel soos Boas haar beveel het.

Sy het voortgegaan om are op te tel tot die aand en dit toe verwerk en huistoe geneem. Toe Naomi die groot hoeveelheid graan sien, het sy uitgeroep, "Waar het jy vandag are opgetel"

Ruth answered In the fields of Boaz Rut het geantwoord, "In die lande van Boas."

Naomi het God geprys en gesê, "Geseënd is die Here wat ons nie verlaat het nie!" Toe het sy verduidelik dat Boas 'n familielid van haar was.

Rut het opgewonde die storie van die dag verder vertel. "Hy het vir my gesê om naby sy werkers te bly en are op te tel in sy lande. Hy het vir my gesê om nie water te gaan haal nie, want dit sou deur sy dienaars voorsien word! Boas het my vir middagete genooi! Hy het vir my alles gegee wat ek nodig gehad het. Hy het gesê, 'Omdat ek gesien het hoe jy jou tuisland verlaat het en vir jou skoonmoeder sorg, het ek besluit om ook die Here se seën met jou te deel.'"

daisy divider

ONTHOU: Wees altyd vriendelik en goedhartig.

VRAE:

Dink jy wat Tim gedoen het, was reg?
Moes Tim kon saamspeel?
Wat dink jy sou Jesus doen?
Sou jy dit doen?
Wat sal jy dieselfde doen? (Anders?)
Is die lewe altyd regverdig? Wat moet jy daaromtrent doen?
Sou jy by Tim wou wees? (Die ander?)
Waarom of waarom nie?

DINK!

Op watter maniere het Rut haar vriendelikheid en goedhartigheid betoon?
Kan jy vriendelikheid en goedhartigheid aan mense op soortgelyke maniere betoon?
Aan wie het Boas vriendelikheid en goedhartigheid betoon?
Op watter maniere het Boas vriendelikheid en goedhartigheid betoon?

'N VERS OM TE LEER

"Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar" (Efésiërs 4:32).

LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, Ons dank U vir ons vriende en familie.
Help ons asseblief om altyd te onthou on vriendelik
en liefdevol teenoor hulle te wees.
In Jesus se Naam bid ons. Amen.
****************************************************

KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
Rut, hoofstukke 1 en 2


daisy divider

crayons

A Picture of Ruth
Ruth & Naomi
Ruth Coloring Book (Bible Heroes)
Bible Story Cards Coloring Book - Old Testament
Bible Story Coloring Pages (Reproducible)
Children's Coloring Books
My Bible Coloring Book (Shirley Dobson)
Old Testament Scenes Stained Glass Coloring Bookchild reading a book

A Farmer's Wife: The Story of Ruth
Ruth: A Love Story (Requires Adobe Acrobat Reader)
Ruth and Naomi (Arch Books)
Ruth: The Harvest Girl (Bibletime Books)
Ruth and Naomi (Adventure Bible)
Ruth and Naomi (Candle Little Lambs)
Ruth's Journey (Famous Bible Stories)
Ruth Takes Care of Naomi
Legends of Faith Vol. 3: Women of God
Ruth Board Book
100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Baby's First Bible
Beginner's Bible
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Early Reader's Bible
Five Minute Devotions for Children (ages 4-8)
Little Hands Story Bible
The Children's Illustrated Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress illustrated for children
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (Spanish)activities

Online Fun Quiz
Word Puzzles
Word Search Puzzle
Memory Verse Activity
Ruth - Fill in the Blanks
Crossword Puzzle
The Happy Harvest - a Puzzle Book About Ruth (Ruth Maclean)
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
Amazing Bible Mazes
Memory Verse Games for Kids (Take Me Through the Bible Series)
Big Book Of Bible Puzzles (Reproducible)
Bible Puzzles: Word Search
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1 (Gospel Light Big Books)
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Crossword Books
Games
Bible Word Searchcrafts

Ruth Toilet Paper Roll Craft
Make a Shoebox Diorama
Make Your Own Bible Game
Puppet Crafts For Kids
Craft Ideas For Any Story
Bible Crafts On A Shoestring Budget (Grades 1 & 2)
Bible Crafts & More (Ages 6-8)
Bible Crafts On A Shoestring Budget (Ages 5-10)
Big Book of Bible Crafts (Ages 3-12)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Praise God With...Craft Series
Praise God with a Paper Plate (PreK-Grade 2)
Really Big Book Of Cool Crafts For Kids w/CD-Ages 4-12 (Reproducible)
Children's Crafts & Hobbiessinging birds

Ruth & Friends! Kids Favorite Bible Stories & Songs
Sunday School Songs
Bible Songs
Children's MusicCDs and DVDs

Ruth & Friends! Kids Favorite Bible Stories & Songs
Ruth: Bible Animated Classics DVD
Jacob's Ladder, Episodes 3 & 4: Naomi and Ruth/Ruth and Boaz, DVD Shop Now
Ruth: A Story of Redemption by Sight & Sound
The Book of Ruth
Duke and the Great Pie War, VeggieTales DVD Shop Now
Read and Share Ultimate Bible Storybook with 2 DVDs
What's in the Bible Vol. 4: Joshua, Judges, Ruth
Bible story DVDs
Children's DVDsResources For Parents And Teachers

Be Committed: An Old Testament Study. Ruth and Esther (Warren Wiersbe)
Bible Drill Questions
Finding Fullness Again: What the Book of Ruth Teaches Us About Starting over
Ruth Chooses to Stay With Naomi (Requires Adobe Acrobat Reader)
Ruth Gleans in the Fields (Requires Adobe Acrobat Reader)
MSSCrafts - Lots of Resources
Sunday School Teacher's Guide - Ruth & Naomi
Thru the Bible Commentary: Ruth (J. Vernon McGee)
801 Questions Kids Ask About God (Focus on the Family)
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher (Bruce Wilkinson)
Bible Crafts and Activities for Any Story
Big Book of Bible Games (Gospel Light)
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Church Resources
Children's Sermon
Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials for Preschool Ministry Volunteers
Church Supplies
Closing Prayer
52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me (Instant Bible Lessons)
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher (Focus on the Family)
How To Lead a Child To Christ
King James Version Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids (Kay Arthur)
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Resources for Teachers
Seven Laws of the Learner (Bruce Wilkinson)
Spanish Resources
Sunday School Attendance Boosters: 165 Fresh Ideas
Sunday school resources
Talking to God (Instant Bible Lessons)
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching children
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives (by Howard Hendrickss)
The Big Book of Bible Skits
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know
(by Elmer Towns)

Children's resources

daisy divider

BIBLE STORY ARCHIVE
www.childrenschapel.org/bibstory2.html


Copyright © 2016 by Jennifer Leigh Edwards.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.

IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2016 - www.childrenschapel.org

Pictures Courtesy of Free Bible Images

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated December 20, 2016.

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources