The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids


'n Rok en 'n Droom
deur Linda Sue Pochodzay Edwards

Text Version | English | Italian

graphic separator

Chelle het vrolik in die kamer rond gepronk. Sy was opgewonde oor haar nuwe paar skoene en kon net nie stilsit nie. Sy wou dit wys vir almal wat sy ken.

Haar ouer suster, Chantay, was nie gelukkig nie. Trouens, sy het in 'n hoekie gesit en kerm en kla en stil gemompel. "Dit is nie regverdig nie," het sy gedink. "Sy kan speel en ek moet werk. Sy kry nuwe skoene en ek moet my oues dra. Ek is seker Ma en Pa het haar liewer as vir my."

Om Chantay so treurig in die hoekie te sien sit, het haar ma ook hartseer gemaak. Sy het stil haar ouer dogter in haar arms opgetel en haar 'n groot drukkie gegee. Sy het begin verduidelik dat dinge nie altyd is soos dit lyk nie. Chantay het nie eers besef dat dit die heel eerste paar nuwe skoene, wat Chelle al ooit gehad het, was nie. Omdat Chantay die oudste was en vinniger gegroei het, was sy die een wat altyd nuwe skoene gekry het en as sy te groot geword het vir hulle, het Chelle dit gekry.

Haar ma het haar herinner aan die pret wat sy by 'n partytjie gehad het, terwyl Chelle dit nie kon bywoon nie, omdat sy te klein was. Sy het Chantay verseker dat sy haar net so liefgehad het as haar jonger sussie, maar omdat sy ouer was, is daardie liefde op ander maniere betoon. Terwyl sy die trane van haar oë afgevee het, het Chantay haar ma 'n groot drukkie gegee. Met 'n groot glimlag wat daardie hartseer frons vervang het, het sy haar kleinsus aan die hand geneem en saam met haar in die kamer begin pronk.

graphic separator

After the chores were done they went home to eat a nice meal Josef was buite in die veld waar hy sy ouer broers gehelp het om die diere kos te gee. Daar was koeie, skape, bokke en allerhande soorte plaasdiere. Daar was baie werk wat gedoen moes word en almal moes 'n handjie gee.

Nadat die take afgehandel is, het hulle huistoe gegaan vir 'n heerlike ete. Hulle het oor die gebeure van die dag gesels. Toe het Josef se vader, Josef eenkant toe geroep, weg van sy ouer broers af en vir hom 'n geskenk gegee.

It was the most beautiful coat Joseph had ever seen Josef was baie verras, omdat hy dit nie verwag het nie. Versigtig het hy die rok oopgevou, dit aangetrek en die gordel rondom sy lyf vasgemaak. Dit was die mooiste rok wat hy nog ooit gesien het, gemaak van lamswol, wat gekleur was met al die kleure van die reënboog.

Josef se oë het geblink van plesier oor hierdie pragtige geskenk wat sy pa pas vir hom gegee het. Hy het na die kamer gehardloop waar sy broers gesit en gesels het. "KYK!" het hy opgewonde uitgeroep. "KYK MY NUWE ROK! IS DIT NIE PRAGTIG NIE?" het hy uitgeroep.

Josef se broers was nie so gelukkig oor die rok soos hy nie. Trouens, hulle was KWAAD. Hulle was jaloers omdat hulle gedink het hulle vader het hom meer liefgehad as vir hulle. Hulle was so jaloers dat hulle Josef gehaat het en hulle kon nie eers ordentlik met hom praat nie.

graphic separator

I want you to listen to this dream I had last night Josef het nie toegelaat dat hierdie gesindheid van sy woedende broers hom onstel het nie. Hy was gelukkig en het rustig geslaap. Die volgende oggend het hy sy broers bymekaargeroep. "Ek wil hê julle moet luister na die droom wat ek verlede nag gehad het," het hy vir hulle gesê.

"Ons was almal in die veld waar ons gerwe gemaak het van gesnyde koring. My koringgerf het regop gestaan. Al julle koringgerwe het omgebuk asof hulle voor my neergebuig het."

In the second dream the sun and the moon and eleven stars bowed down to me Die broers het ongeduldig geluister terwyl Josef vir hulle sy droom vertel het. "Dink jy regtig dat JY oor ons gaan heers en ONS voor jou gaan neerbuig?" het hulle met 'n grynslag gevra.

Verbeel jou hulle verbasing toe Josef gesê het, "Wag! Dit is nie al nie! Ek het nog 'n droom gehad. In die tweede droom, het die son en die maan en elf sterre voor my neergebuig!"

Dit het die broers selfs nog kwater gemaak as wat hulle nog ooit was. "Hoe kan jy werklik dink dat ons ma, jou pa en ons almal voor jou gaan neerbuig?" Daarmee het hulle Josef net daar laat staan en na die lande vertrek om te gaan werk vir die dag.

Terwyl hulle gewerk het, het hulle Josef, sy nuwe rok en sy drome bespreek. Hoe meer hulle gepraat het, hoe KWATER het hulle geword. "Ons moet iets doen aan daardie dwase, dromerige, jonger broer van ons. Ons weet reeds dat ons vader hom meer liefhet as die res van ons. Dan het hy ook nog 'n nuwe rok gekry waarmee hy net wil spog. Nou vertel hy vir ons hierdie lagwekkende drome. Ons moet 'n plan bedink om van hom ontslae te raak."

The more the brothers talked the more angry they becameThe brothers picked him up to throw him into the pitThey took Josephs beautiful coat away from him and then threw him into the pit

Die broers het gepraat, geredeneer, beplan en skelmstreke uitgedink, eers een idee en toe nog een. Uiteindelik het een van hulle gesê, "Laat ons hom optel en hom in daardie diep put daar oorkant gooi, totdat ons op 'n beter plan kan besluit." So, dit was presies wat hulle gedoen het. Hulle het Josef se pragtige rok van hom af weggeneem en toe het hulle hom in die put gegooi. Hulle het almal gaan sit om hulle middagete te eet, bly dat Josef nie saam met hulle geëet het nie. Nou hoef hulle nie te geluister het na sy dwase praatjies oor al sy drome nie.

graphic separator

They sold Joseph to the Midianites Terwyl hulle geëet het, het hulle 'n karavaan van kamele in die verte gesien. Toe die kamele nader kom, het hulle ontdek dat die mans handelaars van die land Midian was. Die broers het gedink, "Dit is selfs beter as waarvoor ons gehoop het. Ons kan hom as 'n slaaf aan hierdie handelaars verkoop. Dan kan ons die geld tussen ons verdeel."

Hulle het na die put gegaan en Josef daar uitgehelp. Hulle het hom toe aan die Midianiete verkoop. Hulle was baie beïndruk met hulleself, totdat een van hulle gedink het, "Ag nee! Wat gaan ons vir Vader vertel?"

Skielik het hulle aan 'n ander skelmstreek gedink. Hulle het 'n dier doodgemaak en van die bloed op die pragtige rok gesmeer. Toe hulle die rok vir hulle vader gewys het, het hy onmiddellik gedink dat Josef deur 'n wilde dier verskeur is. Dit was 'n baie gemene skelmstreek wat hierdie broers hulle vader aangedoen het. Hy was vir 'n baie, baie lang tyd, baie hartseer, omdat hy gedink het Josef was dood.

They killed an animal and put some of the blood on Josephs coat and showed it to their fatherTheir father was sad for a very long time because he thought his son Joseph was dead

graphic separator

The Midianites sold Joseph to a man named Potiphar Die Midianitiese handelaars het ontdek dat hulle 'n baie goeie keuse gemaak het deur Josef van die broers te gekoop het. Hy was 'n sterk, gesonde jongman en hulle was in staat om hom vinnig te verkoop aan 'n man genaamd Potifar, wat van Egipte was. Potifar was 'n kaptein in Egipte en het Koning Farao baie goed geken. Hy was 'n ryk man met 'n groot huis en baie dienaars.

Potiphar noticed what an outstanding man Joseph had become and honored him
by making him the ruler of everything in his house Selfs al was Josef baie ver van die huis af, het hy nooit die opvoeding van sy vader vergeet nie. Hy het nooit kwaad geword vir sy broers, omdat hulle hom so sleg behandel het nie. Hy was regverdig en eerlik in alles wat hy gedoen het en hy het die Here baie liefgehad. Die Here was met Josef en het hom gehelp om voorspoedig te word.

Potifar het opgemerk hoe 'n uitstekende man Josef geword het en het hom vereer deur hom die bestuurder van alles in sy huis te maak. Met Josef in beheer, het Potifar selfs nog ryker geword, omdat die Here HOM geseën het ter wille van Josef.

graphic separator

DINK!

Waarom het die broers Josef gehaat?
Waarom is jaloesie 'n slegte dink?
Hoe weet jy dat God met Josef was toe hy in die put was?
Hoe weet jy dat God met Josef was toe hy in Egipte was?ONTHOU:

God weet en gee ALTYD om oor wat met jou gebeur. Selfs wanneer slegte dinge gebeur, kan God iets goeds uit die situasie maak.'N VERS OM TE LEER

"En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk..."
(Romeine 8:28a).LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, dankie dat U met ons is in elke
situasie. Help ons om te onthou dat U ons liefhet
en presies weet wat gebeur die hele tyd.
Help ons om nie jaloers of kwaad te word wanneer ander
dinge het wat ons nie het nie.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
Génesis 37:1-36 and 39:1-6


graphic separatorcrayons

Color Romans 8:28
Bible Heroes: Joseph
Bible Colour and Learn 7: Joseph
Farm Fresh Faith: Life of Joseph Coloring Book

Coloring Through the Bible
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Story Coloring Pages V2
Really Big Book of Bible Story Coloring Pages
My Bible Coloring Book
Thru-the-Bible Coloring Pages
What's in the Bible Reproducible Coloring Book—Genesis to Revelation
Children's Bible Coloring Books


child reading a book

Adventure Bible: Joseph The Dreamer (I Can Read)
Beginner's Bible: Joseph & His Brothers (I Can Read)
Joseph in Egypt
Joseph the Dreamer (read online)
Joseph's Coat (Famous Bible Stories)
Joseph—God's Superhero (Discover 4 Yourself Inductive Bible Studies for Kids)
God's Dreamer: The Story of Joseph (Bible Wise)
Joseph (read online)
Joseph, Jacob's Favorite Son (Arch Books)
The Birth of a Nation: Abraham to Joseph (listen and read online)

365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories
365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year

100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Beginner's Bible
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Egermeier's Bible Storybook for Beginners
Early Reader's Bible
The Action Storybook Bible
The Children's Illustrated Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (also in Spanish)


activities

Joseph Is Sold By His Brothers
Fill In The Blanks
Joseph Saves His Family (Pack of 10) (Pencil Fun Book)
Joseph the Dreamer Sticker Book: Bible Story Sticker Book for Children

Lot, Stock, and Pharaoh:
Quizzles About Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph


Best Book of Bible Activities
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles
Memory Verse Games for Kids
Big Book Of Bible Puzzles
Bible Puzzles: Word Search
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Jumbo Bible Activity Book 4
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Crossword Books
Games for Christian families
Sticker Books


birds singing

In His Dreams
Joseph's Coat Of Many Colors [Music Download]

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
100 Singalong Bible Songs For Kids
25 Favorite Sunday School Songs
Children's MusicCDs and Videos

Bugtime Adventures: Blessing in Disguise (The Joseph Story), DVD
Heroes of the Bible: Moses, Miriam, and Joseph VeggieTales DVD
Joseph: Beloved Son, Rejected Slave, Exalted Ruler - DVD
Joseph & the Coat of Many Colors (Greatest Heroes & Legends)
Joseph: King of Dreams (Repackaged)
The Beginner's Bible, Volume 4
The Story of Jacob and Joseph

The Animated Kid's Bible (3-DVD Set)
The Beginner's Bible Box Set, 4 DVDs
#1: Read and Share: The Ultimate DVD Bible Storybook
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
Greatest Heroes and Legends of the Bible: The Complete Series
The Bible MiniSeries DVD Set
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDs


crafts

Joseph and His Coat Crafts
Joseph's Coat
Joseph Paper Craft
Puppet Crafts For Kids

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Bible Crafts On A Shoestring Budget: Paper Sacks & Cardboard Tubes (Reproducible: Ages 5-10)
Big Book of Bible Crafts (Ages 3-12)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Puppet Crafts For Kids
Praise God with Paper Plates (Reproducible: PreK-Grade 2)


Submitted by Karin Adams

***********************
Resources For Parents and Teachers

Joseph by F B Meyer
Joseph - A Very Colorful Story
Joseph Is Sold By His Brothers

801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Children's Ministry
Bible Memory Games
Bible Story Coloring Pages Vol. 2
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible Crafts and Activities for Any Story
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Sermon
Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials for Preschool Ministry Volunteers
Church Supplies
Closing Prayer
FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries, churches, missionaries & individuals worldwide
52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
King James Version Gift & Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Big Book of Bible Skits
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know

Children's resources

graphic separatorBIBLE STORY ARCHIVE
www.childrenschapel.org/bibstory2.html


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Copyright © 2018 by Linda Sue Pochodzay Edwards.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.
IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2018 — www.childrenschapel.org

Pictures Courtesy of Free Bible Images

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated November 6, 2018.

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources