The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Die Meisie Wat Na 'n Paleis Verhuis Het  (Deel 3)
deur Rosemarie Ann Haas

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Text Version | English | Italian


(Vervolg van Deel 2)

Hoe moeilik is dit om God te gehoorsaam? Dink jy jy sal Hom kan gehoorsaam as dit jou dalk LEWE gaan kos?

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

"Waarom sou ENIGEEN so iets wou doen?" het Ester hardop uitgeroep toe Mórdegai haar vertel wat Bigtan en Teres beplan het om aan die Koning te doen. Mórdegai het gesug terwyl hy kyk hoe Ester heen en weer stap.

"Jy moet DADELIK die Koning waarsku," het hy by haar aangedring.

Ester het geknik. "Dankie Mórdegai. Ek sal hom dadelik sê."

Toe Mórdegai weg is, het Ester gou deur die buitenste tuine geloop in die rigting van die paleis se howe. Toe sy die Koning se troonkamer bereik, het Ester haar kroon reggeskuif en haar rok platgestryk. Dit was BELANGRIKE sake! Sy het vinnig, maar stil ingestap en haar weg gebaan tot by Koning Ahasvéros se troon. Ester het gekniel en die Koning het haar hand geneem.

"Wat is dit, my Koningin?" het hy gevra.

Ester het opgestaan en gesê, "Teres en Bigtan sweer saam om u dood te maak, my heer."

Die Koning het gefrons. "Hoe weet jy dit, Ester?"

"Mórdegai, my neef, het hulle hoor praat by die poort. Hulle beplan om U môreaand dood te maak."

Die Koning het vorentoe geleun en gevra, "Is jy SEKER daarvan?"

"Ja, u majesteit," het Ester plegtig geantwoord.

Koning Ahasvéros het toe 'n aantal wagte geroep en vir hulle gesê wat Ester vir hom vertel het. Die wagte was onmiddelik uitgestuur om die twee mans te gaan soek. "Baie dankie, Ester. Jy het my lewe GERED," het koning Ahasvéros gesê en met 'n glimlag na Ester gekyk.

Sy het teruggeglimlag en gesê, "Dit is my plesier, maar dit is eintlik Mórdegai wat dit gedoen het, my heer."

"Bedank hom namens my en dankie dat jy sonder om tyd te verspil na my gekom het."

"Dit is my plesier, u majesteit." Ester het gebuig en vinnig weggegaan. Toe die Koning haar laat gaan het, het sy dadelik uitgegaan om Mórdegai te laat haal.

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

In die tussentyd, het Mórdegai buite die paleispoorte gesit en gekyk hoe die mense rondhardloop en verskillende take uitvoer. Net toe is 'n harde ramshoring geblaas.

Mórdegai het met die pad afgekyk en gesien hoe verskeie mans 'n ander man op 'n hoë stoel dra. Dit was Haman, 'n hofamptenaar. Mórdegai het gefrons. Haman dwing altyd die mense om voor hom te kniel, maar Mórdegai het NOOIT nie. Toe Haman by hom verbygaan, het Mórdegai stil gesit en na die grond gekyk. Hy het gou weer opgekyk toe hy die ander man hoor verbygaan. Hy het gesug.

Skielik het iemand hom van agter af op die skouer getik. Dit was 'n jong meisie. "Is jy Mórdegai?" het sy gevra.

"Ja, ek is," het hy geantwoord.

Guards immediately found the two men and brought them before the king "Koningin Ester wil jou graag sien," het die meisie verduidelik. "Ek sal jou na haar toe neem." Mórdegai het opgestaan en die meisie na die paleis gevolg.

Toe hulle by die Koningin se kamers aankom, het die meisie Mórdegai alleen in die kamer gelaat. Gou het Ester om die hoek gekom en hom met 'n glimlag en 'n drukkie gegroet. "Mórdegai! DANKIE dat jy gekom het!"

"My plesier, my niggie. Wat is dit wat jy nodig het?" het hy gevra terwyl hy vir haar teruggeglimlag het.

"Niks vir my nie. Die Koning wil jou net graag bedank omdat jy hom laat weet het van Bigtan en Teres se sameswering om hom dood te maak."

"Sê asseblief vir hom dit was vir my 'n eer," het Mórdegai saggies gesê, "Maar ek moet nou gaan."

"Ja, natuurlik. Totsiens, neef," het Ester gesê en vir hom gewaai toe hy wegstap.

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Haman was FURIOUS Haman was WOEDEND! Dinge het so glad verloop. Die Koning was net begaan oor sy eie partytjies en feesmaaltye en het alles aan Haman oorgelaat om oor te heers — dit was presies wat hy wou hê. Maar daar was egter mense wat nie van hom gehou het nie. Mórdegai het NOOIT gekniel nie en dit het hom erg geïrriteer en hom kwaad gemaak.

"Dan sal ek van hom ONTSLAE raak," het Haman gedink met 'n bose grinnik op sy gesig. "Nog beter, hy is 'n JOOD en daarom sal ek van AL DIE JODE ontslae raak!" Hy het gegrynslag oor die gedagte, terwyl hy sy pad deur die strate gevind het na sy huis toe.

Haman told the King that there
was a people in his land that did not respect him OR his laws and
would soon cause trouble for him and his kingdom Later, toe hy 'n plan beraam het, het Haman REGUIT na die Koning se paleis gegaan en versoek om hom te sien. Hy het die Koning vertel dat daar 'n volk in sy land was wat nie hom OF sy wette gerespekteer het nie en dat hulle binnekort moeilikheid vir hom en sy koninkryk sou veroorsaak.

"Wie is hierdie volk?" het Koning Ahasvéros gebiedend gevra.

Haman het gekniel en gesê, "O Koning, dit is die Jode."

Koning Ahasvéros was erg ONTSTOKE! Haman het gou 'n voorstel gemaak. "U majesteit, ek het 'n plan om van hulle ontslae te raak."

"O. HET jy?" het die Koning hom uitgevra terwyl hy 'n bietjie gekalmeer het.

"As dit u behaag, o Koning, laat daar 'n bevel uitgevaardig word om hulle te VERNIETIG en ek sal tienduisend talente (375 ton) in die koninklike skatkis stort vir die mense wat dit sal doen," het hy selfvoldaan geantwoord, baie tevrede met sy eie planne.

The King nodded and taking his signet ring off his finger handed
it to Haman Die Koning het geknik en die seëlring van sy vinger afgehaal en dit aan Haman oorhandig. "Hou die geld, Haman, en DOEN met die volk soos wat jy goeddink," het hy plegtig gesê.

Haman het gebuig en vinnig uit die vertrek geskarrel. "Ha, ha!" het hy gelag van blydskap. "NOU het ek vir Mórdegai! Hy sal wens hy het my VOETE gesoen!"

Toe die nuus Mórdegai bereik, het hy sy klere AFGERUK en GESKEUR, rouklere aangetrek en in die stad uitgegaan terwyl hy KLIPHARD en bitterlik geween het. In elke plek waar die bevel van die Koning aangekom het, was daar groot rouklag onder die Jode, met vas, geween en gehuil. Baie het in sak en as gelê.

King Xerxes has signed a decree
that says every Jew must die on the 13th day of the 12th month Ester het gou die rouklag en gehuil buite die paleis gehoor en twee dienaars gestuur om uit te vind wat verkeerd was. Toe die dienaars teruggekom het, het hulle 'n boodskap van Mórdegai gehad.

"Koningin Ester, Mórdegai sê dat Koning Ahasvéros 'n bevel onderteken het waarin gesê word dat elke Jood moet sterf op die 13de dag van die 12de maand," het Hatag gesê. "Hy wil hê u moet na die Koning gaan en hom oorreed om die wet te VERANDER," het die ander man gesê.

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Ester het haar hande in haar hare gesit en heen en weer begin stap. "Maar as ek na die binneste hof van die Koning kom SONDER sy uitnodiging, is daar net een lot vir my, die DOOD!" het Ester uitgeroep. Sy het aangehou om heen en weer te stap. Toe het sy hardop gedink, "Die ENIGSTE uitsondering is wanneer die Koning sy goue septer uitsteek en die lewe van die indringer spaar. Dit is nou al 30 dae sedert ek laas na die Koning geroep is."

Mórdegai het 'n boodskap teruggestuur, "Moenie dink dat omdat JY in die Koning se huis is, JY alleen sal vrykom nie. Wie weet? Miskien was dit vir 'n tyd soos HIERDIE dat jy Koningin geword is."

Toe Ester dit hoor, het sy diep gedink. Mórdegai was reg. Waarom ANDERS sou sy gekies word as Koningin? Miskien was dit God se PLAN met haar om Koningin te word.

Tell Mordecai to
get all the Jews together and fast for me Ester het swaar gesug en teruggedraai na Hatag. "Sê vir Mórdegai om al die Jode byeen te roep en vir my te vas. Moenie eet of drink vir drie dae nie, nag of dag. My diensmeisies en ek sal ook vas soos julle. Wanneer dit verby is, sal ek na die Koning gaan, selfs al is dit teen die wet," het sy afgesluit.

Ester het afgekyk na haar hande en saggies gesê, "As ek omkom, dan moet ek maar OMKOM."

(Word vervolg in Deel 4)

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

DINK!

1. Hoe sou jy voel as jy met 'n koning op sy troon moes praat?
2. Hoe het een persoon vir Haman geïrriteer?
3. Waarom het Mórdegai sy klere afgeruk en geskeur?
4. Haman was so vol jaloesie dat hy probeer het om al die Jode te vernietig net om Mórdegai te straf! Wat het Mórdegai vir Ester gevra om te doen?


ONTHOU

God kan jou gebruik net waar jy is, as jy Hom eer en Hom dien met jou hele hart.


"N VERS OM TE LEER

"Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het?"
(Ester 4:14b).


LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, help my om U lief te hê en te eer
bo alle ander.
Vul my hart met liefde vir ander mense,
in plaas van jaloesie.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?
Ester 2:21-23; 3; 4:1-17


BIBLE STORY ARCHIVE
childrenschapel.org/bibstory2.html


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Copyright © 2020 by Barbara Wilmerton Haas

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.


crayons

Modecai Was Very Angry coloring page
Bible verse coloring page
Pages to Color
Haman, a cruel little man
Esther fasts and prays
Esther and Mordecai coloring page
Mordecai overhears
Esther arrives at the palace
Finally Esther meets the King
God Calls His People
Bible Heroes: Esther Coloring Book

Action Bible Coloring Book
Coloring Through the Bible
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Stories Kids Love Coloring Book (ages 2 to 4)
Bible Verse Coloring Pages #2
Big Book of Bible Story Coloring Pages for Elementary Kids
Jesus Loves Me, This I Know, Coloring Book
My Bible Coloring Book
My Jumbo Bible Story Coloring Book
Children's Bible Coloring Booksbirds singing

Jesus Loves Me
What's in the Bible: Esther's Song (watch online)
Esther Song
Esther Was a She-Ro
Let the Lord Have His Way
100 Bible Stories/100 Bible Songs--Book and CDs (includes Queen Esther)
Queen Esther [Music Download]
What Would I Give? (watch online)

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
100 Singalong Bible Songs For Kids

Platinum Bible Collection of Classic Christian Songs on DVD

25 Favorite Sunday School Songs
Children's Musicchild reading a book

Alone with God: I Can Study Esther
A Queen Named Esther

A Reason for Guided Reading: Intermediate Readers Set -
Women of the Bible (7 Books)


Queen Esther Comic Book (online)
Adventure Bible: Brave Queen Esther
Esther (online)
Heroes of Faith: Esther comic (online)
Esther Saves Her People - Famous People of the Bible eBook
Esther The Beautiful Girl Who Became Queen
Esther: The Brave Queen, A Bibletime Book

God Has Big Plans for You, Esther -
Discover 4 Yourself Bible study series for Kids eBook


Little Bible Heroes: David / Esther Flip-Over Book
Queen Esther

La Reina Ester Ayuda al Pueblo de Dios, Bilingüe
(Queen Esther Helps God's People, Bilingual)


Queen Esther Visits the King Arch Book
Queen Esther
The Beginner's Bible: A Queen Named Esther
The Story of Esther (Kids Korner)
The Story of Esther
The Story of Esther - PDF Download [Download]
The Story of Queen Esther

365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories

365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year


100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Beginner's Bible
Beginner's Bible for Little Ones
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Early Reader's Bible
The Children's Illustrated Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (also in Spanish)activities

Jigsaw Puzzle (online)
Esther Online Quiz
Book of Esther Online Activity

Footsteps of Faith, Queen Esther:
Movable Paper Figures to Cut, Color, and Assemble


Esther Becomes Queen (online)
Mordecai and Haman (online)
Esther Pleads For Her People (online)
Haman's Anger At Mordecai (online)
Mordecai Is Honored (online)
Haman's Evil Is Repaid (online)
Esther Saves Her People (online)
The Jews Rejoice and Declare A Feast (online)
The Story of Esther drama
Women Of The Bible Online Word Search

Best Book of Bible Activities
Bible Puzzlers Activity Book, Ages 6-10
Custom Bingo Card Game
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
Fun with Secret Codes Coloring & Activity Book, Ages 4-7
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles
Memory Verse Games for Kids
Painting Book 2 - Bible Stories
Bible Puzzles: Word Search
Big Book of Bible Puzzles for Preteens
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Jumbo Bible Activity Book 4
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Bible Crossword Puzzle Books
Games for Christian families
Sticker Bookscrafts

Crown and Scepter Craft
Lace Crowns
Princess Crown Craft
Paper Crown Craft
Draw Esther Art Project
Purim Crafts

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Crafting the Word of God
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Hot Crafts for Cool Kids pdf download
Maker-ific WOWS! (ages 8-12): 54 Surprising Bible Crafts

More! Bible Crafts on a Shoe String Budget:
Paper Sacks & Cardboard Tubes

(Reproducible: Ages 5-10)

Puppet Crafts For KidsCDs and Videos

Bible on the Go Vol. 24: The Story of Queen Esther (Esther 1-5, 7-9) - Unabridged Audiobook [Download]
Pureflix Bible Story Triple Feature Esther/Apostle Peter & Last Supper/Book Of Ruth (3 DVD)
The Bible Comes Alive, Your Story Hour Volume 4, Audiobook on CD includes Esther Saves her People
Esther: For Such a Time As This Superbook DVD
Esther: The Girl Who Became Queen, Classic VeggieTales DVD, Reissued
Esther and the King DVD
Heroes of the Bible: David & Goliath, Esther, and Daniel in the Lions' Den, VeggieTales DVD
Royalty Collection: A King, a Queen & a Very Blue Berry!
Sweetpea Beauty
The Story of Esther - Listen now!
The Bible Stories: Esther DVD
The Book of Esther, PureFlix DVD

Read and Share DVD Bible
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
Greatest Heroes and Legends of the Bible: The Complete Series
Bible Collection: Jesus TV Mini-Series [Streaming Video Rental]
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDsRESOURCES FOR PARENTS AND TEACHERS

The Story of Esther drama
Esther The Queen lesson
Esther The Queen Bible Activities
Esther Becomes Queen
Mordecai and Haman
Esther Pleads For Her People
Haman's Anger At Mordecai
Mordecai Is Honored
Haman's Evil Is Repaid
Esther Saves Her People
The Jews Rejoice and Declare A Feast
Purim preschool activities
Purim Costumes and Masks
Be Committed Commentary on Ruth and Esther by Warren Wiersbe
Ruth & Esther, LifeChange Bible Study NavPress
Life Lessons: Book of Ruth and Esther by Max Lucado

Free Bible story images
801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Bible for Children in 232 languages
Children's Ministry
Bible Memory Match Game
My Jumbo Bible Story Coloring Book
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Sermon
Church Supplies
Closing Prayer

FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries,
churches, missionaries & individuals worldwide


52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me

God's Wisdom for Little Boys:
Character-Building Fun from Proverbs


Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
King James Version Gift & Award Bibles

Leading Little Ones to God:
A Child's Book of Bible Teachings


Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Review Activities for Bible Lessons
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Sunday School Songs: Lyrics and Tunes (online)
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Beginner's Bible Curriculum Kit

The Humongous Book of Bible Skits
for Children's Ministry


Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know
Children's resources

The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.

IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2020 www.childrenschapel.org
North Central Ohio, U.S.A.

Pictures Courtesy of Free Bible Images

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated November 30, 2020

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources