The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids.

Eliëser
Abraham se Getroue Dienaar

Deur Linda Sue Pochodzay Edwards

Text Version | English


daisy divider


[sick boy]

           "Sien jou môre oggend!" het Danny vir sy beste vriend, Rick, gesê terwyl hy by die kamer uitgeloop en die deur saggies toegemaak het. Die twee seuns het langs mekaar gebly vir solank as wat hulle kon onthou. Hulle het saam skooltoe en kerktoe gegaan en hulle was onafskeidbaar.

           Sedert Rick siek geword het, het Danny elke middag sy huiswerk vir hom gebring en die klaargemaakte werk weer die volgende oggend kom haal. Elke dag het Rick uitgesien na die besoek. Hy het geweet hy kon op Danny staatmaak om hom op te beur en hom te help om sy gedagtes weg te kry van sy siekte af en elke dag het Danny daarna uitgesien om saam met Rick te wees. Daar was niks wat hy nie vir sy beste vriend sou doen nie.


daisy divider


           Abraham het 'n lang lewe gehad en die Here het hom ryklik geseën met grond, troppe, kuddes, diensmaagde en diensknegte — alles wat 'n mens moontlik sou wou hê. Hy het egter een bekommernis, wat hom baie gepla het, gehad: Sy seun, Isak, was nog nie getroud nie.

God had promised he would become a great nation

Dit was vir Abraham 'n groot probleem, omdat God hom belowe het dat hy baie kleinkinders en agterkleinkinders sou hê en dat hulle 'n groot volk sou word. Omdat Isak die enigste seun van sy geliefde vrou, Sara, was, was dit vir hom uiters belangrik dat hy sou trou, sodat die belofte van die Here vervul kon word.

Abraham called for his most trusted servant Eliezer Abraham het sy betroubaarste dienskneg, Eliëser, geroep en oor hierdie probleem met hom gepraat. "Belowe my asseblief dat jy sal teruggaan na my land en my volk en 'n jong meisie sal terugbring om met my seun Isak te trou. Ek wil nie hê hy moet met enige van die jong meisies in hierdie omgewing trou nie, omdat hulle afgode dien en nie goddelik is nie."

           Eliëser was nie net 'n belangrike dienaar in Abraham se huishouding nie; hy was so lank saam met Abraham dat hulle mekaar as vriende geag het. Eliëser wou nie vir Abraham op enige manier teleurstel nie.

Eliezer thought it over very carefully before making a promise Eliëser het noukeurig daaroor nagedink voor hy 'n belofte gemaak het aan sy geliefde vriend. "Wat as ek nie 'n vrou kan vind wat gewillig is om haar familie te verlaat en hier te kom bly nie?" het hy gevra. "Sou ek vir Isak terugneem na jou ou tuisdorp om onder haar mense te bly?"

           Abraham het nie nodig gehad om lank aan hierdie vraag te dink nie. Hy het 'n antwoord gereed gehad. "Nee. As jy nie 'n vrou, wat gewillig is om hier te kom bly, kan kry nie, dan is jy verlos van jou belofte," het Abraham geantwoord. "God het my baie jare gelede geroep om my geboorteland te verlaat en Hom te volg. Hierdie land, die land van Kanaän, is waarheen Hy my gelei het. God het belowe om my familie en kinders te seën. Isak mag nie terugkeer na die land waarvandaan ek gekom het nie."


daisy divider


           Eliëser het die belofte aan Abraham gemaak dat hy sy bes sou doen om 'n bruid vir Isak te vind. Abraham het Eliëser soveel vertrou dat hy hom aangestel het oor alles wat hy gehad het. Eliëser was vry om te neem wat hy ook al gedink het nodig was. Niks was van hom weerhou nie.

           Eliëser het daardie vertroue gekoester en het noukeurig gedink aan alles wat hy sou nodig hê. Hy het tien van Abraham se heel beste kamele gekies en hulle gelaai met voorrade vir die reis. Hy het ook verskeie duur geskenke opgelaai om vir 'n jong meisie, wat hy saam met hom sou terugbring, sou gee. Nadat hy een laaste keer alles noukeurig nagegaan het, het hy op die leierkameel geklim en sy reis na die stad Nahor, wat in die land van Mesopotamië was, begin. Die ander nege kamele het op sy hakke gevolg.

           Nadat Eliëser vir 'n lang ent gereis het, het hy die land van Mesopotamië bereik. Selfs al was hy warm, moeg en honger, het hy die kamele laat aanhou kloppetie-klop, met die wete dat hy gou die stad van Nahor sou bereik.

Eliezer kneeled down right outside in the open and he prayed 'n Mens sou dink dat na so 'n lang reis op daardie warm, stowwerige paaie bo-op 'n lomperige, homperige, stamperige, ongemaklike kameel, die meeste mense reguit na die stad sou wou gaan om plek te gaan soek om af te koel, iets te ete te kry en dan te rus. Maar dit was nie die geval met Eliëser nie. Nie eers een van daardie dinge het in sy gedagtes opgekom nie.

          Eliëser het sy sending baie ernstig opgeneem en wou seker maak hy dit goed doen. Net toe Eliëser die poorte van die stad bereik het, het hy iets gedoen wat die meeste mense baie vreemd sou vind. Hy het van die kamele afgeklim en hulle laat neerkniel. Toe het hy net daar in die oopte ook neergekniel . . . en hy het gebid.

           "O Here God van my meester Abraham, laat hierdie asseblief 'n suksesvolle reis wees. Dit is omtrent tyd dat die jong meisies na die put toe kom om water te kom haal. Ek sal nie een van hierdie meisies ken nie. Ek sal nie weet watter een wou 'n goeie vrou vir Isak sal uitmaak nie. So, dit is wat ek gaan doen. Ek gaan een van hulle vra vir 'n slukkie water. Wys my asseblief watter die regte een is deur haar te laat sê, 'Ja, ek sal vir jou water gee om te drink en ek sal ook vir jou kamele water gee om te drink.' Op hierdie manier sal ek weet watter jong meisie U gekies het om Isak se vrou te wees."


daisy divider


Eliezer noticed one particular young woman Net toe Eliëser sy gebed klaar gebid en opgestaan het, het die jong meisies van die stad Nahor na die put gekom. Dit was hulle tyd om mekaar se geselskap te geniet. Hulle het gepraat en gelag en het nie eers die vreemdeling wat daar naby gestaan het, gesien nie. Eliëser het noukeurig na elkeen gekyk. "Dit is regtig belangrik. Ek hoop waarlik dat ek die regte een sal kies," het hy gedink. "Maar ek het gebid en ek weet God sal my help."

           Eliëser het een spesifieke jong vrou raakgesien. Hy het na haar gegaan en gesê, "Ek het 'n ver pad gereis en ek is dors. Mag ek asseblief 'n slukkie water kry?"

I will give you a drink and I will also give all your camels
water to
drink Sy het vriendelik geglimlag en geantwoord, "Ja, ek sal vir jou water gee om te drink en ek sal vir al jou kamele ook water gee om te drink" Sy het vinnig haar kruik vol gemaak met water en vir Eliëser gegee. Toe hy klaar was, het sy weer die kruik vol gemaak en toe die water in 'n drinkbak gegooi en dit vir die leierkameel gegee. Toe het sy teruggegaan na die put en die kruik vol gemaak vir die volgende kameel. Sy het dit oor en oor herhaal totdat al tien van die kamele genoeg water gedrink het.

           Selfs al het die Here sy gebed beantwoord en die optrede van hierdie jong meisie presies die manier was waarvoor hy gebid het, het Eliëser na haar gestaan en kyk en gewonder, "Kan dit regtig die regte een wees? Sy is die eerste een wat ek genader het. Hoe kan ek heeltemal seker wees?"

All the camels were finally finished drinking Toe al die kamele uiteindelik klaar gedrink het, het Eliëser sy hand in 'n sak gesteek en 'n pragtige goue oorring en twee goue armbande uitgehaal en dit vir die jong meisie as 'n dankie sê geskenk gegee. Hy het toe haar naam gevra en gevra of haar pa dalk 'n ekstra kamer by sy huis het, sodat hy die nag daar kon deurbring.

           "My naam is Rebekka en ek is die oudste dogter van Bétuel. Nahor is my oupa." Eliëser het noukeurig aandag gegee aan elke woord terwyl Rebekka verder vertel het. "Ons het baie plek by ons huis en jy hoef nie eers bekommerd te wees oor die kamele nie. Ons het oorgenoeg hooi en kos vir hulle."

           Eliëser het voor almal daar by die put sy kop neergebuig en die Here aanbid, omdat sy gebed verhoor is. God het hom presies gelei waar hy moes wees. Vandat hy met Abraham gepraat het, het hy van Bétuel en Nahor gehoor. Hy het geweet dit was die regte familie en van Rebekka se optrede om geduldig vir al tien sy kamele water te gee, het hy geweet sy was die regte jong meisie om terug te neem huistoe om 'n bruid vir Abraham se seun Isak te wees. God het seker gemaak dat alles perfek uitgewerk het in antwoord op Eliëser se gebed.


daisy divider


DINK!ENTHOU:

Bid! God antwoord gebed.'N VERS OM TE LEER

"Bid sonder ophou" (1 Thessalonicense 5:17).LAAT ONS BID

Dog and boy praying

****************************************************
Liewe God, baie dankie dat ons belangrike
lesse uit u Woord, die Bybel, kan leer.
Help ons om te onthou om te bid en U te vertrou
met belangrike sake regdeur ons lewens.
In Jesus se Naam. Amen.
****************************************************


KAN JY HIERDIE STORIE IN DIE BYBEL VIND?

Génesis 24:1-27BIBLE STORY ARCHIVE
http://childrenschapel.org/bibstory2.html


Add/update a Bible story resource


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids

Copyright © 2018 by Linda Sue Pochodzay Edwards.

You may NOT re-post this Bible story.
However, you may freely link to it,
provided visitors can see our web address
when they click on the link.

daisy divider
crayons

Rebekah Gives Water To Eliezer
Psalm 55:17 Coloring Page
Eliezer With Camels
Camel
Isaac and Rebekah Coloring Book
Bible Color and Learn: Abraham Book 4

Coloring Through the Bible
Beginner's Bible Super-Duper Mighty Jumbo Coloring Book
Bible Story Coloring Pages V2
Really Big Book of Bible Story Coloring Pages
My Bible Coloring Book
Thru-the-Bible Coloring Pages
What's in the Bible Reproducible Coloring Book—Genesis to Revelation
Children's Bible Coloring Books


crafts

Egg Carton Camel
Prayer Bear
Make a Puppet (scroll down the page to find them)

Bible Crafts
Bible Crafts & More (Ages 3-6)
Bible Crafts On A Shoestring Budget: Paper Sacks & Cardboard Tubes (Reproducible: Ages 5-10)
Big Book of Bible Crafts (Ages 3-12)
Encyclopedia Of Bible Crafts For Preschoolers
Praise God with Paper Plates (Reproducible: PreK-Grade 2)
Really Big Book Of Cool Crafts For Kids w/CD-Ages 4-12


birds singing

Isaac Needs A Wife
Abraham - MIDI/Sheet music/Lyrics
Cedarmont Kids sing Father Abraham (DVD)
Father Abraham [Music Download]
God Can Do Immeasurably Bubbly - Lyrics and MIDI
God Can Do Immeasurably Bubbly - Sheet Music
God's Promise To Abraham (lyrics/MIDI) When We Pray For Each Other

100 Ways To Know God Loves Me & 100 Songs
100 Bible Stories 100 Bible Songs
Action Bible Songs
Bible Songs on CD
Bible Songs on DVD
100 Singalong Bible Songs For Kids
25 Favorite Sunday School Songs
Children's Music


child reading a book

A Wife For Isaac
Abraham (Bible Encyclopedia)
Abraham—A Man Who Heard And Obeyed God's Call
Abraham - eBook
Abraham—God's Brave Explorer
(Discover 4 Yourself Inductive Bible Studies for Kids)
Abraham, Isaac, and Jacob
Abraham, Sarah, & Isaac (Arch Books)
Extreme Adventures with God: Isaac, Esau, and Jacob
(Discover 4 Yourself Inductive Bible Studies for Kids)
HOBC Bible Big Book: Abraham

How Abraham Found A Wife For Isaac
Isaac and Rebekah
Kids' Prayers
The Birth of a Nation - Abraham to Joseph (listen and read online)
The Story of a Journey After a Wife
The Story of Abraham
The Story of Abraham and Sarah

365 Read-Aloud Bedtime Bible Stories
365 Activities For Kids:
A Bible Story And Activity For Each Day Of The Year

100 Bible Stories 100 Bible Songs w/2 CD
Beginner's Bible
Bible in Pictures For Toddlers
Bible stories
Egermeier's Bible Storybook for Beginners
Early Reader's Bible
The Action Storybook Bible
The Children's Illustrated Bible
The Preschooler's Bible
Toddler's Bible
Pilgrim's Progress Comic
Children's Books
Spanish Children's Books
The Picture Bible (also in Spanish)


activities

5-Finger Prayer
A Bride For Isaac
Isaac Crossword Puzzle
Isaac Matching
Isaac Wordsearch

Best Book of Bible Activities
Encyclopedia Of Bible Games For Children's Ministry
The Humongous Book of Games for Children's Ministry
The Super Sized Book of Bible Puzzles
Memory Verse Games for Kids
Big Book Of Bible Puzzles
Bible Puzzles: Word Search
Big Book Of Bible Story Activity Pages V1
Jumbo Bible Activity Book 4
Christian and educational toys
Children's Activity Books
Children's Puzzles
Crossword Books
Games
Sticker Books


CDs and Videos

Bible Comes Alive 1 (12 Audio CDs) (Your Story Hour)
Bible on the Go Vol. 03: The Story of Abraham and Isaac (Genesis 12, 15, 18-19, 21-22) - Unabridged Audiobook [Download]
Great People of the Bible: Abraham, Sarah, Isaac, Jacob & Joseph
The Sons of Abraham, DVD
The Story of Abraham, DVD
Bible on the Go Vol. 03: The Story of Abraham and Isaac (Genesis 12, 15, 18-19, 21-22) - Unabridged Audiobook [Download]
The Test! Abraham and Isaac (SuperBook DVD)
What's in the Bible DVD 1: In the Beginning—Genesis
Young Abraham DVD


The Animated Kid's Bible (3-DVD Set)
The Beginner's Bible Box Set, 4 DVDs
#1: Read and Share: The Ultimate DVD Bible Storybook
God's Story from Creation to Eternity (listen & watch online)
The Bible MiniSeries DVD Set
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible story DVDs
Children's DVDs


Resources For Parents and Teachers

A Bride for Isaac - Coloring Page, Word Search, Crossword, Questions (Spanish)
Abraham (WebBible Encyclopedia)
Kids' Prayers
Picking the Right Teacher
The Birth of a Nation (Abraham to Joseph) pg. 2
The Promise Maker

Top Five Countdown Trust - Puppet Script
Various Prayer Ideas


801 Questions Kids Ask About God
Absentee Postcards
African American Resources
Almost Every Answer for Practically Any Teacher
Children's Ministry
Bible Memory Games
Bible Story Coloring Pages Vol. 2
The Jesus Storybook Bible Curriculum Kit
Bible Crafts and Activities for Any Story
Big Book of Bible Games
Bulletin Board helps
Chicken Soup for the Teacher's Soul
Children's Sermon
Church Nanny Sos: Teaching Discipline Essentials for Preschool Ministry Volunteers
Church Supplies
Closing Prayer
FREE materials to Bible schools, Bible colleges, seminaries, churches, missionaries & individuals worldwide
52 Games That Teach The Bible
Free educational videos
God's Servants Teach Me
God's Wisdom for Little Boys: Character-Building Fun from Proverbs
Help! I'm a Sunday School Teacher
How To Lead a Child To Christ
King James Version Gift & Award Bibles
Leading Little Ones to God: A Child's Book of Bible Teachings
Lord Teach Me To Pray For Kids
Making Children Mind Without Losing Yours
Memory Verse Ideas
Memory Verse Resources
Object Talks
Opening Prayer
Parenting Resources
Pray & Play Bible for Young Children
Puppet Scripts
Seven Laws of the Learner
Spanish Resources
Sunday school resources
Talking to God
Teachers' Reproducible Classroom Pages
Teaching Children Memory Verses Ages 4-5
Teaching Children To Pray Ages 4-5
Teaching to Change Lives
The Big Book of Bible Skits
Things To Make Craft Activities
Vacation Bible School
What Every Sunday School Teacher Should Know

Children's resources


daisy dividerBIBLE STORY ARCHIVE
http://childrenschapel.org/bibstory2.html


Add/update a Bible story resource


The Children\'s Chapel - Award-winning site, featuring Bible stories from a variety of authors, excellent Christian resources for children, and over 140 links to other Christian and family-friendly sites for kids


Free Bible Stories!

To receive a new Bible story each week, enter your e-mail address under "Subscribe... " at

tscpulpitseries.cis.to/mailman/listinfo/stories

You will be sent a message requesting confirmation of your subscription request.
IMPORTANT! YOU MUST REPLY to this confirmation request to activate your subscription to this list.


Copyright © 2018 www.childrenschapel.org
North Central Ohio, U.S.A.

Pictures Courtesy of Free Bible Images

TOP OF THE PAGE

Webmaster
Last updated Januuary 20, 2018.

Next page

Welcome!/ What's Here/ Bible Stories/ E-Mail Us/ Around the Piano/ 4 Things
Events/ Children's Chapel/ Adult Chapel/ Missing Link/ Links/ Resources